Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

§ 19 tilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. nyttiggørelse af slagge fra AVV I/S forbrændingsanlæg under ny tilbygning, på parkeringsareal og vej på matr.nr. 27ai samt del af 30r, Tise By, Tise

Brønderslev Kommune har den 30. juli 2019 meddelt § 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til Manna - Thise Multihus. Tilladelsen vedrører nyttiggørelse af slagge fra AVV I/S forbrændingsanlæg under ny tilbygning, på parkeringsareal og vej på matr.nr. 27ai samt del af 30r, Tise By, Tise.
Brønderslev Kommune har samme dato truffet afgørelse om ikke VVM-pligt af projektet.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der er mulighed for at klage over § 19 tilladelsen og afgørelsen om ikke VVM-pligt af alle, der har en væsentlig individuel interesse i sagen. Klagefristen er 4 uger og udløber den 28. august 2019.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest seks måneder efter denne offentliggørelse. Mere detaljeret klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Tilladelsen (nyt vindue) 

Kontakt

Sagsbehandler - Virksomheder
Tlf.: 99455505

DEN DIGITALE HOTLINE

Dden Digitale Hotline

Opdateret 30. juli 2019
Ansvarlig redaktør: Lise Laursen