Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Brønderslev Kommune meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 til Klæstrup Vand-værk, Gl. Klæstrupvej 5, 9740 Jerslev J til at udlede skyllevand til ”Tilløb til Klæstrup Bæk” fra returskylning af vandværkets filtre.

Udledningen omfatter 2,5 m3 skyllevand 5 gange pr. uge og sker via spildevandsforsyningsselskabets udløbsledning.

Tilladelsen (nyt vindue)
Kortbilag (nyt vindue)

En klage over afgørelsen skal sendes via Klageportalen, se vejledning herom på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Klageberettigede er ansøger, en række private og offentlige organisationer samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Kontakt

Sagsbehandler - Spildevand
Tlf.: 99455519

Digital Post - Virk.dk
Alle virksomheder og foreninger skal have en digital postkasse og kommunikere digitalt med det offentlige.
Opdateret 23. august 2019
Ansvarlig redaktør: Lise Laursen