Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handelslivet undersøges i ny detailhandelsanalyse

Butikker skaber liv og miljø i vores bymidter og centre, men handelslivet, som vi kender det, er under hurtig forandring overalt. Mere og mere handel sker i dag på nettet og har mange steder ført til færre butikker og mindre byliv.

 

Vi har derfor sat gang i en detailhandelsanalyse, som skal give svar på, hvordan vores handelsliv har det lige nu, og hvordan tendenserne ser ud. Til at hjælpe os med arbejdet har vi allieret os med Rådgivningsfirmaet COWI, der har stor erfaring i detailhandelsanalyser, og som har undersøgt handelslivet i flere af vores nabokommuner.

 

Detailhandelsanalysen giver os et godt datagrundlag for at identificere både udfordringer og udviklingsmuligheder. Der kortlægges bl.a. hvilke kædebutikker, der er til stede i Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund og hvilke kæder, der potentielt kan tiltrækkes i de tre byer og hvor stor en andel af den lokale handel, der lægges i det enkelte opland/kommunen. Da vi kan konstatere, at de kundeorienterede serviceerhverv udgør en stadig større andel af bymidterne, vil de også indgå i analysen. På baggrund af analysen og dens konklusioner skal Byrådet i den kommende kommeuneplanrevision lægge linjerne for, hvordan vi kan udvikle vores bymidter og centre, så vi fortsat har så mange butikker som muligt og nogle attraktive og levende bymiljøer at færdes og opholde os i.

  

Seneste analyse blev foretaget i 1999 af Nordjyllands Amt, og den nye analyse vil blive udformet på en måde, så der kan sammenlignes data og udledes udviklingstendenser.   

 

Detailhandelsanalysen forventes færdig inden udgangen af 2019. Data og konklusioner vil blive stillet til rådighed for de enkelte handelsstandsforeninger, borgerforeninger mv., såfremt der er interesse herfor.

Kontakt

Kommuneplanlægger
Tlf.: 99454646
Planlægger
Tlf.: 99454621
Opdateret 13. september 2019
Ansvarlig redaktør: Tine Astrup Jakobsen