Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Forhøring - ansøgning om miljøgodkendelse efter § 16a i husdyrbrugloven til Kvisselholtvej 84, 9330 Dronninglund

Brønderslev Kommune har den 13. november 2019 modtaget en ansøgning om en opstilling af en klimapavillon samt inddragelse af dele af foderladen til stald på Kvisselholtvej 84, 9330 Dronninglund.
Formålet med annonceringen af ansøgningen er at inddrage offentligheden tidligt i sagsbehandlingen. Herved får alle med interesse i sagen mulighed for at komme med ideer til, hvilke forhold man ønsker inddraget ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen.

Ansøgningsskema (nyt vindue)
Miljøkonsekvensrapport (nyt vindue)

Bemærkninger til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 2 uger efter annonceringen – dvs. senest den 9. december 2019. Samtidigt kan du anmode om at få et udkast af afgørelsen tilsendt til kommentering, når dette foreligger. Enhver, der vil blive berørt af afgørelsen, herunder også organisationer og foreninger, har ret til at kommentere udkastet til afgørelse, inden for en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Retten til at se sagens akter og udkast til afgørelse er omfattet af de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Kontakt

Sagsbehandler - Landbrug
Tlf.: 99455520
Obligatorisk Selvbetjening - Tilmeld Digital Post

Digital Post fra det offentlige

Offentlige myndigheder sender digitale meddelelser til dig. Du kan også sende digitale meddelelser til kommunen fra Digital Post
Opdateret 25. november 2019
Ansvarlig redaktør: Lise Laursen