Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fordebat om arealudlæg til Kommuneplan 2021

Kom med idéer og forslag til nye arealer til byudvikling i Brønderslev Kommune.

Brønderslev Kommune er i gang med at udarbejde et forslag til Kommuneplan 2021, heri skal vi angive nye arealer til byudvikling i hele kommune for en kommende 12-årig periode. Hvis du har forslag til arealer, som på længere sigt kan anvendes til byudvikling, kan du fortælle os om det nu.

Du kan læse mere om fordebatten for arealudlæg via dette link. Herigennem kan du også sende os dine forslag til arealudlæg frem til den 2. marts 2020.

Arealer til byudvikling er typisk arealer som nu ligger i landzone i forlængelse af en af byerne i kommunen. Brønderslev Kommune kan i Kommuneplan 2021 planlægge for at arealerne kan byudvikles til enten boligområde, erhvervsområde, offentlige område, rekreative område eller tekniske anlæg. Det kan også være arealer i en by, som er kommuneplanlagt til et formål, som ønskes planlagt til et en andet formål.

Økonomiudvalget har den 11. december igangsat en fordebat for nye arealudlæg til byudvikling i forbindelse med Kommuneplan 2021.

Bynære arealer som ville kunne inddrages som arealudlæg til byudvikling

Hvert 4. år revideres kommuneplanen for Brønderslev Kommune, som del af revisionen udlægges der nye arealer til byudvikling i den udstrækning, der er dokumenteret behov for. Brønderslev Kommune starter processen for arealudlæg med at indkalde ideér og ønsker til arealudlæg nu her.

I løbet af foråret 2020 vil alle forslag til nye arealudlæg blive vurderet. Byrådet beslutter hvilke forslag til arealudlæg, der skal arbejdes videre dem. I efteråret 2020 beslutter Byrådet hvilke arealer medtages forslag til Kommuneplanen 2021.

Det forventes at Forslag til Kommuneplan 2021 offentliggørelse i starten af 2021. Forsalget kommer i 8 ugers offentlig høring. Der kan der komme bemærkninger og ændringer til arealudlæggene og den øvrige kommuneplan.

Kommuneplan 2021 forventes endeligt vedtaget inden sommerferien 2021.

Kontakt

Planlægger
Tlf.: 99454856
Planlægger
Tlf.: 99454621
Opdateret 20. december 2019
Ansvarlig redaktør: Tine Astrup Jakobsen