Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Sundhed, Motion og Fællesskab får tilskud

Beskæftigelsesministeriet har givet tilsagn om tilskud på 3.000.000 kr. til projekt "Sundhed, Motion og Fællesskab".
Foreningsliv

Brønderslev Kommune har modtaget tilsagn om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets satspulje med fokus på motion og fællesskab på recept. Fra puljen uddeles der 21,7 mio. kr. til projekter, der arbejder med at styrke borgeres fysiske og mentale sundhed og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. I projekterne bliver foreningsidræt brugt i indsatsen for at fremme borgeres sundhed og beskæftigelse eller fastholdelse i job.

Der blev i alt sendt 46 ansøgninger fra kommuner til en samlet sum af 122 mio. kr. Styrelsen har i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen udvalgt ni projekter, som opnår støtte fra puljen. Et af disse ni projekter er Sundhed, Motion og Fællesskab, som er udviklet af Brønderslev Kommune og har fået tilsagn om 3.000.000 kr. 

Projektet Sundhed, Motion og Fællesskab som nu har fået tilsagn om støtte og skal til at rulle i gang i 2020. Projektets formål er at give borgere, der deltager i kommunale sundhedstilbud og/eller kommunale beskæftigelsestilbud, en mulighed for at være fysisk aktive i et idrætsforeningstilbud. Tilbuddet er et supplement til de kommunale tilbud, og skal medvirke til at styrke borgerens sundhed både fysisk og mentalt.
I et tæt samarbejde mellem Sundhedscenter, Jobcenter, Ungecenter samt Fritid og Kultur og en bred vifte af idrætsforeninger vil der blive udviklet en række idrætsforeningstilbud, der kan modtage, inkludere og fastholde de nye ikke-idrætsvante målgrupper. I projektet vil der desuden være fokus på at udvikle idrætsforeningerne, så det sikres, at de kan modtage, inkludere og fastholde borgerne.

I tæt samarbejde med foreninger og kommunale aktører vil aktivitetstyperne blive udviklet, for at øge antallet af forskellige aktivitetstilbud til borgerne i målgrupperne og for at sikre et godt match. Endelig vil der være fokus på brobygningen fra Sundhedscenter, Jobcenter, Ungecenter samt overgangen til fritidstilbuddet, så sandsynligheden for at borgerne fastholdes i de nye aktiviteter styrkes. Projektet har specielt fokus på fastholdelse i foreningstilbuddene på længere sigt, så borgerne får glæde af de gode effekter ved fysisk aktivitet og et socialt fællesskab i foreningen. Samtidig får foreningen glæde af nye medlemmer og potentielle frivillige, som kan gøre foreningens fællesskab større.

Kontakt

Konsulent
Tlf.: 99454418

Brønderslev Kommune i bevægelse

Bevæg dig for livet - Vimpel

Opdateret 20. december 2019
Ansvarlig redaktør: Jeppe Østergaard