Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ekspropriation til anlæggelse af Nordsøstien syd for Aså

Byrådet for Brønderslev Kommune har vedtaget at søge at erhverve de nødvendige arealer ved ekspropriation til anlæggelse af delstrækning af Nordsøstien syd for Aså.
Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. de-cember 2014 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningen afholdes fredag den 17. april 2020, som angivet nedenfor:

Kl. 10.00:              Forretning vedr. lb.nr. 1 og 4 Knud Erik Sørensen
                            Mødested: Ved rastepladsen langs Strandvejen


Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses på Brønderslev Kommunes hjemmeside i tidsrummet fra den 20. marts 2020 til den 17. april 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Brønderslev Kommune, Keld Koustrup Sørensen – mail Keld.Koustrup.Sorensen@99454545.dk samt telefon +45 99 45 51 45.

Kontakt

Natursagsbehandler
Tlf.: 99455145
Obligatorisk Selvbetjening - Tilmeld Digital Post

Digital Post fra det offentlige

Offentlige myndigheder sender digitale meddelelser til dig. Du kan også sende digitale meddelelser til kommunen fra Digital Post
Opdateret 20. marts 2020
Ansvarlig redaktør: Lise Laursen