Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Yderligere genåbning af Fritidslivet d. 9. juni 2020

Retningslinjer for yderligere genåbning af foreningsliv, aftenskoler, spejdere og lignende.

Nu kan der komme endnu mere gang i foreningslivet – både i forhold til udendørs og indendørs aktiviteter. Kulturministeriet har d. 7. juni 2020 offentliggjort retningslinjer for genåbning af foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter. Det er disse retningslinjer der nu skal efterleves.

Det er afgørende, at alle foreninger, institutioner mv. prioriterer overholdelse af retningslinjerne, så sundheden hos alle involverede medlemmer, ansatte og frivillige ikke bringes i fare, og så befolkningen igen føler sig trygge ved at dyrke foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter mv. – både indendørs og udendørs.

Foreningens bestyrelse/frivillige ledelse skal ud fra myndighedernes retningslinjer (se nedenstående notater – et til udendørs og et til indendørs aktivitet), udarbejde deres egne retningslinjer, som passer ind i foreningens måde at fungere på.
Det er den lokale bestyrelses ansvar, at foreningen/aktiviteten lever op til retningslinjerne og disse skal være tydelige for instruktører/trænere og medlemmer.

Nogle af de nye opmærksomhedspunkter i forbindelse med de nye retningslinjer er:

 • Rengøring særligt med fokus på kontaktflader samt omklædning og toiletter
 • Overblik i forhold til m2-krav (indendørs aktiviteter)
 • Afstandskrav: hvornår 1 meter og hvornår 2 meter
 • Forsamlingsforbuddet er pt 50 personer
 • Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum.
 • Klubhuse mv. kan holdes åbent. Ved åbning af caféer og kantiner skal der være særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.
  Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.

Dette medfører også, at indendørs faciliteter (haller, klubhuse og lignende) igen kan anvendes hvis myndighedernes krav efterleves.

Nye retningslinjer

Notat om udendørs aktivitet (nyt vindue)

Notat om indendørs aktivitet (nyt vindue)

Vi har herover linket til Kulturministeriets notater om genåbning af foreningsliv m.m. Notaterne bedes læst grundigt igennem, da det beskriver hvilke generelle tiltag, der skal gennemføres forud for og efter genåbning af lokalerne. Og hvilke gældende generelle retningslinjer der er for lokaler, der anvendes til foreningsaktiviteter m.m. Derudover henviser vi til at følge de konkrete retningslinjer, som de kommende dage vil blive udstedt af DGI, DIF, DUF og andre relevante hoved- eller specialforbund.
DGI og DIF’s fælles retningslinjer (Nyt vindue)

Følgende retningslinjer skal efterleves.

Generelle anbefalinger og retningslinjer:

Husk at overholde forsamlingsforbuddet – grænsen er pt. på 50 personer

Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

 • Isolation af personer med symptomer.
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.

Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.

Mere info

Notaterne henviser til en række forskellige hotlines, hvor man kan få yderligere info. Har du spørgsmål af lokal karakter inden for området, er du velkommen til at kontakte Jeppe Østergaard fra Brønderslev Kommune på Jeppe.Ostergaard@99454545.dk eller på tlf. 20 77 73 07 eller tage fat i en af de andre dygtige folk i Team Fritid og Kultur.

Kontakt os endelig hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål.

Kontakt

Konsulent
Tlf.: 99454418
Opdateret 9. juni 2020
Ansvarlig redaktør: Jeppe Østergaard