Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Coronasmitte hos en vikar i Børnehuset Petra i Hjallerup

Vi vil hermed orientere om, at vi nu har konstateret et tilfælde af Coronasmitte hos en vikar i Børnehuset Petra i Hjallerup.

Efter aftale kan jeg oplyse, at det drejer sig om vikar, som har arbejdet på Troldestuen mandag d. 14/9, tirsdag 15/9 og onsdag 16/9. Derudover ønsker vikaren at være anonym. Der har også været tidspunkter, hvor pågældende har arbejdet på tværs af stuerne.

Vikaren har efter sundhedsstyrelsens retningslinjer om pædagogisk arbejde, haft kontakt på under 1 meter med alle børn på stuen.

Dette betyder, følgende jf. sundhedsstyrelsens seneste vejledning:
Hele Troldestuen og 7 øvrige børn, skal blive hjemme jf. nedenstående. I vil blive kontaktet direkte.

Hele klasse/stuen/gruppen anses for at være nære kontakter, og testes to gange efter programmet for smitteopsporing af nære kontakter. Herudover skal der igangsættes konkret vurdering af, hvem der, ud over børn/elever/medarbejdere i samme klasse/stue/gruppe, er nære kontakter til den smittede. Børn/elever/medarbejdere kan vende tilbage igen efter, de har fået svar på, at de ikke har COVID-19, og ikke har symptomer.

Det skal understreges, at fremgangsmåden ved smittetilfælde i en klasse/stue/gruppe i forhold til, hvem der bør testes, og hvordan situationen håndteres, altid vil bero på en konkret vurdering.

De børn/elever/medarbejdere der identificeres som nære kontakter, opfordres til at kontakte Kontaktopsporingsenheden på tlf. 70 20 02 33 og taste 2.
Nære kontakter skal efterfølgende ringe til Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, på tlf. 32 32 05 11 for at blive henvist til to test. Herefter kan den nære kontakt selv booke de to test på coronaprover.dk. Ved at kontakte både Corona opsporingsenheden og Coronaopsporing sikres det, at de nære kontakter får den nødvendige rådgivning samt information om, hvordan de bestiller de to test på samme tid, således at de prioriteres, og de får deres svar hurtigst muligt.

Selvom første test er negativ, er det stadig vigtigt at få foretaget anden test to dage efter første test, så der med sikkerhed kan udelukkes smitte. I perioden op til og efter, man har fået taget anden test som nær kontakt, må man fortsat godt være i dagtilbud, skole, ungdoms-, samt voksenuddannelse og arbejde. Det anbefales her at være ekstra opmærksom på at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om håndhygiejne, hosteetikette, fysisk afstand og at vise særligt hensyn til sårbare, som kan være i særlig risiko for alvorligt forløb ved smitte med ny Corona virus. altid bør ske under hensyntagen til det professionelle behov for nærhed og omsorg i arbejde. Man er ikke en nær kontakt, hvis man har været tæt på eller bor sammen med en person, som er identificeret nær kontakt, men som ikke er testet positiv.

I stedet for test kan forældre også vælge at holde børn hjemme 7 dage (fra sidste symptom, om nogen) Så opstår der ingen symptomer tælles de 7 dage, fra torsdag den 17/9.

Vi vil med det samme begynde at kontakte forældre til børn, som er i kategorien nærkontakt.

I andre forældre, som ikke bliver ringet op, og dermed ikke er nærkontakt, møder blot op på mandag på almindelig vis og under nedenstående præcisering.

Vi vil naturligvis forsat gøre alt vi kan for at mindske smitte, og samtidigt have fokus på at skabe et trygt og godt pædagogisk miljø i Petra.
Vi er altid til rådighed for spørgsmål mv. Ved generelle spørgsmål om Corona og smitteopsporing, henviser vi til styrelsen for patientsikkerhed. I kan desuden holde jer opdateret på sst.dk og på bronderslev.dk

I bedes også holde jer opdateret på Petras hjemmeside www.bornehuset-petra.dk

Den kommende tid i Petra, vil byde på følgende:

  • Fast opdeling i mindre grupper, med faste voksne, også ydertimerne.
  • Ekstra opmærksomhed på symptomer, hygiejne og forholdsregler.
  • Vi fastholder nuværende organisering af aflevering og afhentning, dog indskærper vi at I holder høj håndhygiejne, for både børn og forældre.
  • At der holdes afstand og kun 2 forældre i garderoberne ad gangen

Vi håber på jeres forståelse og fortsatte samarbejde.

Med venlig hilsen

Knud Pedersen
Områdeleder Dagtilbudsområde Øst
3052 7806

Kontakt

Knud Pedersen
Områdeleder
Dagtilbudsområde Øst
3052 7806

Marianne Krogh
Dagtilbudsleder
Børnehuset Petra
9945 4996

Læs mere om coronavirus

Coronavirus | covid-19

Her kan du finde oplysninger om nødberedskabet i Brønderslev Kommune vedr. coronavirus

Coronavirus - nyheder

23. oktober 2020
Rss feed
Opdateret 20. september 2020