Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Forhøring - ansøgning om miljøgodkendelse efter § 16a i husdyrbrugloven til Tylstrupvej 66, 9320 Hjallerup

Brønderslev Kommune har den 4. juni 2020 modtaget en ansøgning om et skifte til fleksgrupper (slagtesvin) på Tylstrupvej 66, 9320 Hjallerup. Der vil ikke ske bygningsmæssige ændringer på ejendommen.
Formålet med annonceringen af ansøgningen er at inddrage offentligheden tidligt i sagsbehandlingen. Herved får alle med interesse i sagen mulighed for at komme med ideer til, hvilke forhold man ønsker inddraget ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen.

Ansøgningsskema (nyt vindue)
Miljøkonsekvensrapport (nyt vindue)


Bemærkninger til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 2 uger efter annonceringen – dvs. senest den 28. september 2020. Samtidigt kan du anmode om at få et udkast af afgørelsen tilsendt til kommentering, når dette foreligger. Enhver, der vil blive berørt af afgørelsen, herunder også organisationer og foreninger, har ret til at kommentere udkastet til afgørelse, inden for en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Retten til at se sagens akter og udkast til afgørelse er omfattet af de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Kontakt

Sagsbehandler - Landbrug
Tlf.: 99455520
Obligatorisk Selvbetjening - Tilmeld Digital Post

Digital Post fra det offentlige

Offentlige myndigheder sender digitale meddelelser til dig. Du kan også sende digitale meddelelser til kommunen fra Digital Post
Opdateret 14. september 2020
Ansvarlig redaktør: Lise Laursen