Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Meddelelse fra KL om ny teststrategi – opmærksomhed på kommunikation via hjemmesider

I går, onsdag den 21. oktober, offentliggjorde Sundheds- og Ældreministeriet en ny teststrategi. Den ny teststrategi indebærer, at personer, der oplever milde symptomer på COVID19 nu selv kan booke tid til test via coronaprover.dk.

Sundheds- og Ældreministeriet opfordrer kommunerne til at opdatere informationen på fx borgerservicehjemmesiderne, så borgerne også her orienteres om den ny teststrategi.
Sundheds- og Ældreministeriet anbefaler, at ny tekst på hjemmesiderne tager udgangspunkt i følgende:

Du skal altid ringe til din læge:

  • Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
  • Hvis du er bekymret eller i tvivl.
  • Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Du kan nu selv booke tid på coronaprover.dk:

  • Hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge.

Du kan fortsat selv booke tid på coronaprover.dk:

  • Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen
  • Hvis du ønsker en test af anden årsag.


Vedr. systematisk test af plejepersonale

Regeringen, Danske Regioner og KL indgik som bekendt i juni måned en aftale om systematisk test af plejepersonale på plejehjem og i ældreplejen. Det er d.d. aftalt med Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner, at vi igangsætter en proces med at få koblet relevante sociale tilbud på denne aftale. Derfor vil vi i morgen udsende en kort survey for at få kortlagt, hvor mange institutioner der ca. er tale om.

Retningslinjer for rekvirering af mobile test-enheder til større arbejdspladser
I visse tilfælde er det muligt for større arbejdspladser at rekvirere en mobil testenhed til arbejdspladsen for at lette medarbejdernes adgang til test.
Større arbejdspladser dækker over fx institutioner inden for plejesektoren, uddannelsesinstitutioner og andre større arbejdspladser.

Mobile test til større arbejdspladser altid vil være underlagt en prioritering i forhold til den tilgængelige testkapacitet og den konkrete smittesituation. Vedlagte notat beskriver retningslinjerne og kontaktpunkter i de enkelte regioner.

Lokaler til mobile tests
Testcenter Danmark og regionerne arbejder pt på at vintersikre testfaciliteterne. Når mobile enheder skal rykke ud, kan der være behov for et fleksibelt samarbejde med kommunerne om indendørs lokaler til testning, fx i boligområder mv. Rigtig mange steder er der godt og fleksibelt samarbejde mellem region og kommune om at finde disse lokaler og KL opfordrer kommunerne til fortsat at være hjælpsomme.

Aflivning af mink
Der er siden sommeren 2020 konstateret corona-smitte i en række minkbesætninger. Ud fra et hensyn til folkesundheden har Fødevarestyrelsen iværksat et aflivningsprogram opdelt i to spor:

  • Smittede minkbesætninger, hvor alle mink skal aflives.
  • Minkbesætninger inden for en radius af en 7,8 km zone fra en smittet besætning, der skal aflives.

Det er primært Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen, der forestår den taktiske og operationelle opgave, mens de lokale beredskabsstabe (LBS) understøtter indsatsen. I den forbindelse er kommunerne i lighed med andre myndigheder af NOSTen blevet bedt om at være behjælpelige med at stille myndighedspersonale til rådighed til at bistå med opsyn med indsatsen på farmene. KL opfodrer også til, at de kommunale redningsberedskaber kan bidrage. Fødevarestyrelsen udarbejder pt. en nærmere beskrivelse af opgavens art og omfang. Det forventes, at der kan opstå behov for assistance fra primo næste uge.

Herudover opfordres kommunerne til at være behjælpelige med eksempelvis at finde egnede indkvarteringsmuligheder til det indsatte operationelle personale, hvilket særlig kan blive relevant, hvis smitten spreder sig til nye geografiske områder, så der bliver behov for at flytte mandskabet rundt.
Forespørgsel og koordinering forventes at ske gennem de lokale LBS’er.

Kontakt

KL
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Opdateret 23. oktober 2020