Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Facilitetsstrategi sendes i høring

Facilitetsstrategien, der er en del af Bevæg dig for livet-arbejdet, er nu klar til at komme i høring frem mod endelig godkendelse.
Som en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen er Brønderslev Kommune ved at lave en Facilitetsstrategi, som nu sendes i høring. En facilitetsstrategi er et dokument, der skal danne grundlag for bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen i praksis, fælles udvikling af faciliteter og tiltag på tværs af forvaltninger for på den måde at sikre de bedste rammer for fysisk aktivitet - særligt målrettet de nuværende inaktive.

Tilbage i marts 2020 begyndte processen omkring strategien, hvor politikere og administration sammen satte retning for arbejdet. Henover foråret forløb planlægning af proces for inddragelse af borgere og inddragelse af en administrativ arbejdsgruppe, for at sikre et bredt blik på strategien. I starten af september blev 2 panelmøder afholdt med indbudte deltagere fra en række forskellige organisationer fra LAG Nord, halområdet, skolerne, Friluftsrådet, Ældrerådet og mange flere. På bagkant af mange gode indspark er der udarbejdet et strategiudkast, der er klar til høring efter kvalificering i den administrative arbejdsgruppe og præsentation for byrådet på temamøde i december.

Strategien er opbygget med 3 primære arenaer, hvor der er lokaliseret udfordringer og muligheder. Dernæst er der opsat mål og handlinger til hver enkelt arena. Strategien forsøger at gå ret tæt på det udførende niveau, og blive konkret i forhold til handlinger på hver arena, for at indfri de lokaliserede potentialer og imødekomme udfordringerne.

Strategien sendes nu til høring og I har mulighed for at kommentere på strategien, komme med jeres betragtning og bidrage med hvad I synes er særligt vigtigt. Der ønskes særligt høringssvar med fokus på:

- Hvordan skal arbejdet prioriteres, hvilke mål og handlinger er særligt vigtige?
- Er der noget, I mangler i strategien, for at vi skaber de bedste rammer for at gøre de fysisk inaktive mere aktive?

Hvis I ønsker yderligere præsentation af strategien så sættes der ord på processen og indholdet på et online borgermøde tirsdag d. 19/1 kl. 19.00, som kan tilgås via Deltag i online borgermøde (nyt vindue) - Hvis deltagelsen giver udfordringer eller I har andre spørgsmål er I velkomne til at kontakte Jeppe Østergaard på jeppe.ostergaard@99454545.dk eller på tlf. 20 77 73 07.

Læs Facilitetsstrategien her

Høringssvar sendes til jeppe.ostergaard@99454545.dk 

Deadline for høringssvar er mandag d. 22/2 kl. 12.00.

Kontakt

Konsulent
Tlf.: 99454418

Brønderslev Kommune i bevægelse

Bevæg dig for livet - Vimpel

Opdateret 7. januar 2021