Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til midlertidigt oplag af asfaltgranulat på pendlerplads ved Hjallerupvej ved E45 afkørsel 16

  • Brønderslev Kommune har meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til midlertidig anvendelse af areal matr. 7000c, Hjallerup, Fjerding Hjallerup, beliggende ved Hjallerupvej ved E45 afkørsel 16, til oplag af asfaltgranulat mv..

    Med baggrund i en i miljøscreening er der truffet afgørelse om, at den midlertidige opbevaring ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport i henhold til miljøvurderingsloven. Miljøscreeningen er indarbejdet i tilladelsen.

    Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefrist er den 22. marts 2021.

 

MidlertidigtOplagAsfaltgranulatHjallerupvejVedE45 (nyt vindue)

Kontakt

Sagsbehandler - Virksomheder
Tlf.: 99455420
Obligatorisk Selvbetjening - Tilmeld Digital Post

Digital Post fra det offentlige

Offentlige myndigheder sender digitale meddelelser til dig. Du kan også sende digitale meddelelser til kommunen fra Digital Post
Opdateret 22. februar 2021
Ansvarlig redaktør: Pia Vestergaard Jensen