Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fordebat om Temaplan for energianlæg i det åbne land

Brønderslev Kommune indkalder forslag til nye større energianlæg i det åbne land. Send dit forslag senest den 27. oktober 2021.

Brønderslev Kommune skal i gang med at udarbejde en temaplan for energianlæg i det åbne land, som kommuneplantillæg til Kommuneplan 2021. Temaplanen skal angive arealer til større energianlæg i det åbne land, som der skal planlægges for de kommende fire år. Det kan være arealer til solenergianlæg, vindmøller eller andre former for vedvarende energi.

Du kan læse mere om den kommende temaplan i fordebatten her.

Kom med et forslag
Hvis du har et konkret forslag til arealer, som kan anvendes solenergianlæg, vindmøller eller andre former for vedvarende energi, kan du indsende det nu via det grønne felt til højre på planportalen. Forslag til nye energianlæg skal være velbeskrevne og oplyse beliggenhed, fremtidig anvendelse, omfang, påvirkning af landskab, påvirkning af natur, påvirkning af naboer og ejerforhold. Læse mere om dette i fordebatten.

Fordebatten er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 15. september 2021 og er fremlagt i 6 uger. Derefter vil Økonomiudvalget tage stilling til, hvordan at der skal arbejdes videre med temaplanen. Send dit forslag senest den 27. oktober 2021 via den digitale planportal. 

Har du spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte planlægger Loa Dahl på e-mail: loa.dahl@99454545.dk

Om databeskyttelse

Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen. Vi registrerer ikke andre oplysninger, end dem, der er nødvendige.

Du har modtaget orientering om et forslag til en lokalplan, der er sendt i offentlig høring. Du får oplysningen om datasikkerhed, så du kender dine rettigheder. De gælder bl.a., når du kommer med kommentarer til en lokalplan i høring. I den konkrete sag arbejdes efter Planloven.

Behandling af oplysninger 
Teknik og Miljø registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl. der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med Teknik og Miljø.

I Teknik og Miljø arbejder vi med dine oplysninger i medfør af Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Kommunestyrelsesloven, Databeskyttelsesloven (LBK nr. 502 af 23.5.2018), samt Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).

Teknik og Miljø sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Teknik og Miljø ikke længere adgang til dem. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Teknik og Miljø har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet og i visse tilfælde slettet.

Du kan kontakte kommunens rådgiver for databeskyttelse om dine rettigheder i henhold til lovgivningen om databeskyttelses. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Teknik og Miljøs behandling af dine oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelse. Brønderslev Kommunes  rådgiver for databeskyttelse: Mikkel Mose Baltsersen, Brønderslev Kommune, Sekretariatet, Ny Rådhus Plads 1, 9700 Brønderslev, Mail: dpo@99454545.dk , Tlf. 99455455.

 

Kontakt

Planlægger
Tlf.: 99454856
Planlægger
Tlf.: 99454898

Klagemuligheder

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. I klagevejledningen kan du finde reglerne for at klage.

Opdateret 13. september 2021