Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Udpegning af medlemmer til Beboerklagenævnet i Brønderslev Kommune

Pr. 1. januar 2022 skal byrådet udpege medlemmer til Beboerklagenævnet i Brønderslev Kommune og indkalder derfor forslag til posterne som lejer- og udlejerrepræsentant og suppleanter for disse, samt ansøgninger til posten som suppleant for formanden.

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formandsposten bestrides af en kommunalt ansat jurist.

Suppleanten for formanden beskikkes af Transport- og Boligministeriet efter indstilling fra byrådet. Suppleanten for formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen, og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. Brønderslev Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge posten.

De to andre medlemmer vælges af byrådet efter indstilling fra de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. Større lejerforeninger, som ikke findes i kommunen, opfordres også til at afgive indstillinger. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

Hver lejerforening og almen boligorganisation bedes hver især indstille et passende antal kandidater. Brønderslev Kommune opfordrer lejerforeningerne og de almene boligorganisationer til at indstille alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til posterne.

Udnævnelsen som suppleant for formanden, medlemmer og øvrige suppleanter gælder for en periode på 4 år. Den gældende honorering fortsætter. Mødeplanlægning aftales mellem nævnsmedlemmer og sekretariat.

Møderne afholdes fortrinsvis inden for kommunens åbningstid, som er mellem kl. 08.00 og 15.00, og om torsdagen til kl. 17.00. Udgangspunktet er, at der afholdes et møde ca. 5 gange om året.

Indstillinger og ansøgning stiles til byrådet, og de skal være Brønderslev Kommune i hænde inden den 1. november 2021. Indstillingerne skal sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, att. Beboerklagenævnet eller raadhus@99454545.dk.

Kontakt

BRØNDERSLEV KOMMUNE

Tlf.: 9945 4545

Borgerservice Brønderslev
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Borgerservice Dronninglund
Rådhusgade 5 
9330 Dronninglund

Opdateret 12. oktober 2021