Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand, Brønderslev Syd

Brønderslev Kommune meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til Brønderslev Kommune, Projekt og Administration til at nedsive tag- og overfladevand fra Etape 1, del 1 af udstykningen i Engene, Brønderslev Syd fra et befæstet areal på 3,5 ha.

Tilladelse (nyt vindue)

Kort (nyt vindue)

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger og enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer. Klagefristen er 4 uger efter afgørelses-/offentliggørelsesdato. Du klager via Klageportalen, som findes på www.borger.dk (nyt vindue) og www.virk.dk (nyt vindue). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Kontakt

Vandløbsmedarbejder
Tlf.: 99455056
Opdateret 14. januar 2022
Ansvarlig redaktør: Pia Vestergaard Jensen