Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand, Drachmannsgade 5-35, Brønderslev

Brønderslev Kommune meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til Ejendomsselskabet Drachmanns Have I A/S kan nedsive tag- og overfladevand fra adresserne Drachmanns gade 5-35, 9700 Brønderslev. Der nedsives vand fra et samlet areal på ca. 3650 m2.

Tilladelse (Nyt vindue)

Ledningsplan (Nyt vindue)

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer. Klagefristen er 4 uger efter afgørelses-/offentliggørelsesdato. Du klager via Klageportalen, som findes på www.borger.dk (nyt vindue)og www.virk.dk (nyt vindue). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Opdateret 10. januar 2022
Ansvarlig redaktør: Pia Vestergaard Jensen