Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Afgørelse om at etablering af varmepumpeanlæg ved Jerslev Varmeværk ikke kræver miljøvurdering

Brønderslev Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af et varmepumpeanlæg ved Jerslev Varmeværk, Palægade 6, 9740 Jerslev, matr.nr. 38b, Jerslev By, Jerslev ikke kræver miljøvurdering. Projektområdet fremgår af kortbilag i screeningsafgørelsen.
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefrist er den 6. juni 2022.

Screeningsafgørelse og klagevejledning kan læses her (nyt vindue)
Screeningsskema kan ses her (nyt vindue)

Kontakt

Sagsbehandler - Spildevand og Virksomheder
Tlf.: 99455842
Opdateret 17. maj 2022
Ansvarlig redaktør: Pia Vestergaard Jensen