Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Afgørelse om ikke VVM-pligt og tilladelse til skovrejsning på ejendommen Bredkærsvej 49, 9320 Hjallerup

Brønderslev Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt og tilladelse til skovrejsning inden for udpegningen: 'skovrejsning uønsket' vedr. ansøgning om skovrejsning på ejendommen beliggende Bredkærsvej 49, 9320 Hjallerup, matr.nr. 3e, Lemb By, Hellevad.

  • Brønderslev Kommune har besluttet, at projektet med skovrejsning ikke er VVM-pligtigt, da det vurderes, at anlægget må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
  • Brønderslev kommune har yderligere besluttet at give tilladelse til skovrejsning på arealet, der er udpeget som 'skovrejsning uønsket', eftersom det ikke vurderes at stride imod de hensyn, der ønskes sikret med udpegningerne i Kommuneplanen 2021-2033.

Afgørelse om ikke projektet ikke kræver VVM-pligt kan påklages i 4 uger og har klagefrist den 30. maj 2022.
Du klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem deres klageportal ved Nævnenes Hus på dette link.
Du kan læse mere om reglerne for at klage i klagevejledningen vedhæftet afgørelsen.

Afgørelse om tilladelse til skovrejsning på ejendommen Bredkærsvej 49, Hjallerup kan påklages i 4 uger og har klagefrist den 30. maj 2022.
Du kan klage over afgørelse om tilladelse
 via mail til Brønderslev Kommune, som videresender klagen til Landbrugsstyrelsen med kommunens bemærkninger. Klager sendes på:  Raadhus@99454545.dk.
Du kan læse mere om reglerne for at klage i klagevejledningen vedhæftet afgørelsen.

Nedenfor kan du se ansøgningsmateriale og Brønderslev Kommunes afgørelse ang. skovrejsning på Bredkærsvej 49, Hjallerup:

Afgørelse om skovrejsning og VVM-pligt

Ansøgning om skovrejsning

Oversigtskort af område

 

 

Kontakt

Natursagsbehandler
Tlf.: 99454605

 

 

Opdateret 17. maj 2022
Ansvarlig redaktør: Maria Juul Pedersen