Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fordebat om miljøvurdering af solcelleprojekt ved Pulsen

Teknik- og Miljøudvalget har den 13. juni 2022 godkendt, at der igangsættes en fordebat om miljøvurderingernes indhold. Der er igangsat en proces i forhold til udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM) for projektet og en miljørapport af den tilhørende lokalplan. Derfor indkalder Brønderslev Kommune til forslag om miljøvurderingernes indhold.

Tidligere har lokalplanforslag 31-T-12.02 ”Solenergianlæg ved Pulsen” været udsendt i offentlig høring. I forbindelse med behandling af høringssvar besluttede Teknik- og Miljøud-valget den 9. maj 2022 at hjemtage lokalplanforslaget til forsynet behandling. Det vurderes, at planforslaget og det tilhørende projekt skal undergå miljøvurdering. Udvalget besluttede samtidigt at reducere arealet, hvor der kan opsættes solceller, til ca. 123 ha.

Ansøger har fremsendt fornyet VVM-ansøgning for det reviderede projekt (nyt vindue)

På denne baggrund har Teknik- og Miljøudvalget den 13. juni 2022 godkendt, at der igang-sættes en fordebat om miljøvurderingernes indhold.

Fordebat med beskrivelse af projektet og udkast til afgrænsning af miljøvurderingerne kan ses her (nyt vindue).

Du har mulighed for at fremsende bemærkninger og forslag til miljøvurderingernes indhold. Fordebatten er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 16. juni 2022 og er fremlagt i 12 uger. Derefter vil Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, hvordan der skal arbejdes videre med miljøvurderingerne. Send dine bemærkninger og forslag senest den 8. september 2022 via den digitale planportal på ovenstående link.

Brønderslev Kommune inviterer desuden til borgermøde om projektet torsdag d. 18. august 2022 kl. 17 i kantinen på rådhuset i Dronninglund (Rådhusgade 5). På mødet vil det reviderede projekt og miljøvurderingsprocessen blive gennemgået og præsenteret.

Har du spørgsmål til processen, kan du kontakte Kristine Hyldgaard Vittrup på krvi@99454545.dk / 99455065 eller Tine Astrup Jakobsen på tija@99454545.dk / 51612804.

Kontakt

Planlægger
Tlf.: 99455065
Opdateret 16. juni 2022