Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Forslag til Temaplan for Energianlæg

Forslag til Temaplan for Energianlæg i det åbne land er i offentlig høring frem til den 26. august 2022. Kom med dine bemærkning til hvordan den grønne omstilling skal udfolde sig i fysisk planlægning i Brønderslev Kommune!

Vi skal planlægge for mere grøn energi i form af solenergianlæg og vindmøller. Derfor har Byrådet den 31, maj 2021 godkendt forslag til Temaplan for Energianlæg i det åbne land.

Temaplanen omfatter principper og forudsætninger for hvor og hvordan man kan planlægge for nye energianlæg. Samtidig peger temaplanen på en række områder, hvor der er konkrete forslag til energianlæg, og betingelserne gør, at det muligt at arbejde videre med planlægningen. Se forslag til Temaplan via dette link.

Forslag til Temaplan for Energianlæg i det åbne land er i offentlig høring i 12 uger fra den 3. juni til den 26. august 2022. Du kan komme med dine kommentarer og bemærkninger til planen via det digitale høringsmodul i planen.

 

 

Om databeskyttelse

Teknik og Miljø registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl. der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med Teknik og Miljø.

I Teknik og Miljø arbejder vi med dine oplysninger i medfør af Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Kommunestyrelsesloven, Databeskyttelsesloven (LBK nr. 502 af 23.5.2018), samt Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).

Teknik og Miljø sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Teknik og Miljø ikke længere adgang til dem. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Teknik og Miljø har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet og i visse tilfælde slettet.

Du kan kontakte kommunens rådgiver for databeskyttelse om dine rettigheder i henhold til lovgivningen om databeskyttelses. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Teknik og Miljøs behandling af dine oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelse. Brønderslev Kommunes  rådgiver for databeskyttelse: Mikkel Mose Baltsersen, Brønderslev Kommune, Sekretariatet, Ny Rådhus Plads 1, 9700 Brønderslev, Mail: dpo@99454545.dk , Tlf. 99455455.

 

Kontakt

Planlægger
Tlf.: 99454856

 

 

Opdateret 3. juni 2022
Ansvarlig redaktør: Maria Juul Pedersen