Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra stam- og boligveje i Vrangdrupparken, etape 3 og 4

Brønderslev Kommune har meddelt  tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til Projekt og Administration, Brønderslev Kommune, til at nedsive vejvand fra stam- og boligveje i det nye boligudstykningsområde Vrangdrupparken, etape 3 og 4  i Brønderslev. 


Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ansøger, en række private og offentlige organisationer samt enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagefristen er den 20. december 2022. Du finder klagevejledningen i tilladelsen.
 
Tilladelsen kan læses her:

 

Kontakt

Sagsbehandler - Spildevand og Virksomheder
Tlf.: 99455842
Opdateret 22. november 2022
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe