Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Her finder du de kommunale takster for 2022. Alle takster er angivet i DKR. inkl. moms (hvis andet ikke er anført).

Takster

(Taksten er ikke kommunalt bestemt)
Kommunens borgere
75,00
Forespørgsler i øvrigt
75,00
Folkeregisterbøder (overskridelse af anmeldelsesfrist): Bøde op til
600,00
Der bliver skønnet en husleje efter lejlighedens standard (ingen fast m2 pris)
Der fastsættes en årlig leje, der reguleres 1 gang årligt efter byggeomkostningsindex. (Ingen fast m2 pris)
Løbende årlig provision af restgæld ultimo året (Pct)
0,75%
(Taksten ikke kommunalt bestemt)
Afholdelse af Hegnssynsforretning
1.932,00
(Taksten ikke kommunalt bestemt)
Indbringelse af sag for beboerklagenævn
147,00
Indbringelse af sag for huslejenævn
315,00
Hvis udlejer taber sag i huslejenævn
6.024,00
Udlejere, forhåndsgodkendelse af husleje, gebyr
526,00
Opkræves i h. t. Bek. af lov om BBR § 9, stk. 1
Manglende opsætning af husnummerskilt jf. Bek. af lov om BBR § 3c, stk. 1
5.000,00
(Taksten ikke kommunalt bestemt)
Salg af legitimationskort 16+årige
150,00
Salg af legitimationskort 16+årige - med billede
250,00
Gebyr for løntilbageholdelse pr. træk
22,50
Budget / regnskab
166,00
Kommuneplan og andre planer
132,00
Befolkningsprognose
132,00
Lokalplaner - årsabonnement
132,00
Udlevering af ét eksemplar af plandokument
0,00
Efterfølgende planer, pr. stk.:
Efterfølgende planer, pr. stk.: Kommuneplaner
132,00
Efterfølgende planer, pr. stk.: Øvrige planer
66,00
(jfr. Miljøstyrelsens bekendtgørelse)
Landbrug m.v. Virksomheder optaget på bilag til Miljøbekendtgørelsen samt autoværksteder og pelsdyrfarme
I henhold til faktisk timeforbrug jfr. miljøstyrelsens bekendtgørelse
Virksomheder og landbrug optaget på bilag til Miljøbekendtgørelsen
I henhold til faktisk timeforbrug jfr. miljøstyrelsens bekendtgørelse
(jfr. KTO-forlig afsn. 9.3 af 1/4 99)
Regning til faglige organisationer
45,00
Renter vedrørende ejendomsskatter (fastsat ved lov)
0,40%
Fastsættes på baggrund af en konkret beregning i forhold til forventede udgifter.
0,04 promille af ejendomsværdien
0,099 promille
(lovbestemt max. på 250,- kr.)
"Rykkergebyr" pr. rykkerbrev for krav med udlægsret (lovbestemt max. på 250,- kr.)
250,00
Rykkergebyr" pr. rykkerbrev for krav uden udlægsret (lovbestemt max. på 100,- kr.)
100,00
"Rykkergebyr" pr. rykkerbrev for forbrugsafgifter (lovbestemt max. på 100,- kr.)
100,00
Pølsevogne Ny Banegårdsgade. Pris pr. plads pr. år.
5.592,00
Gartner/Fiskehandler Gl. Torv. Pris pr plads pr år.
1.050,00
Reguleres 1 én gang årligt med satsreguleringsprocenten
(BEK nr. 636 af 11/06/2014)
Gebyr pr. udrykning (2014-niveau)
5.125,00
(jf. Privatvejslov, §49 opkræves adm.tillæg efter medgået tid)
Timebaseret takst
877,00
(Taksten er ikke kommunalt bestemt)
Behandles af Familieretshuset.dk
Vielse - hvor ingen af parterne har bopæl her i landet
1.650,00
Obligatorisk Selvbetjening - Tilmeld Digital Post

Digital Post fra det offentlige

Offentlige myndigheder sender digitale meddelelser til dig. Du kan også sende digitale meddelelser til kommunen fra Digital Post
Opdateret 14. januar 2022
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach