Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Budget 2020 og budgetoverslag 2021-2023 for Brønderslev Kommune

Læs om budget 2020

Se det samlede budget

Kære læsere,

Alle 27 byrådsmedlemmer i kommunen står sammen om budget 2020. Jeg er meget glad for, at det er lykkedes. Der var et godt samarbejde og en god ånd, og der blev både givet og taget.

I budgettet er der blevet plads til flere store anlægsprojekter, som ikke alle afsluttes med budget 2020, men nu sættes i gang.

På børne- og skoleområdet er der afsat 14 mio. kr. til investeringer på tværs af skoleområdet i 2020, og her vil Byrådet tilføre 10 mio. kr. årligt i de efterfølgende år.
Desuden er der fundet 12 mio. kr. over 2 år til en ny børnehave i Hjallerup samt 2 mio. kr. til anlæg på børnehaverne i Jerslev og Øster Brønderslev. Desuden er der også 2 mio. kr. til, at man kan få realiseret planerne om at modernisere plejecentret Margrethelund, hvor der er budgetteret med 2 mio. kr. i de kommende år også.
For børnefamilierne falder SFO-taksterne med 100 kr. om måneden. Det koster 1,2 mio. kr.
Der er ikke kun blevet fundet ekstra midler. Der skal bruges 3 mio. kr. mindre på projektet Varige Spor og Ungecentret. Vi kan se, at vores indsats virker, og derfor kan pengene bruges andre steder.

Vi vil også se på, hvordan vi på det administrative område kan spare på forbruget af eksterne konsulenter og bruge vores egne dygtige folk til opgaverne, derved spares der 1,5 mio. kr.

På social- og sundhedsområdet får man 15,8 mio. kr., som dog stadig er en stor forbedring, da området sammen med ældreomsorg har haft overskridelser på driftsbudgettet.

Ældreområdet har i samme ombæring fået tildelt 7,7 mio. kr. mere i 2020 til at dække driftsomkostningerne.

Jeg synes, at vores kommune er inde i en god gænge. Kommunen vokser, fordi der kommer flere tilflyttere. Og den udvikling vil fortsætte med budget 2020, som er det bedste budget i mands min-de.

Mikael Klitgaard
Borgmester

 

Kontakt

Direktør
Tlf.: 99455140

Adobe Reader

Hent programmet Adobe Reader
Problemer med at åbne PDF filer?
Hent nyeste Adobe Reader gratis!

Opdateret 13. november 2019
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach