Skip til hoved indholdet

Vuggestuer

  Hjem Borger Familie, børn og unge Børnepasning 0-6 år Vuggestuer

Alle kommunale vuggestuer ligger i samme bygning som børnehaven, og er dermed en integreret institution. Det betyder, at når dit barn fylder 2 år og 10 måneder overgår barnet til børnehaven.   

Brønderslev Kommune har pasningsgaranti. Det betyder, at hvis du har brug for at få dit barn passet, så tildeles dit barn en plads i at alderssvarende dagtilbud.

Du skal altid opskrive dit barn via den digitale pladsanvisning.

 • Dit barn kan opskrives på venteliste til en plads i vuggestue umiddelbart efter fødsel.
 • Dit barn har ret til et dagtilbud fra barnet er 26 uger og frem til skolestart.
 • Pladsanvisningen anviser pladser ca. 6 måneder før behovsdato. 
 • Udmeldelse et pasningstilbud, skal det ske med en måneds varsel til den 1. i en måned eller 15. i en måned.
 • Hvis I fraflytter kommunen eller vælger at skifte til en privat institution eller pasningsordning, skal du huske at give Pladsanvisningen besked og være opmærksom på, at der fortsat er én måneds opsigelse til den 1. eller 15. i en måned.

Vuggestuer i Brønderslev Kommune

Sådan fordeles pladserne:

 • 0 – 2,9 år tilbydes en plads i dagpleje eller vuggestuen 
 • 2,10 - 6 år tilbydes en plads i en børnehave 

Tildeling af plads i vuggestue sker som hovedregel efter behovsdato og anciennitet beregnet ud fra ansøgningstidspunkt. Ledig plads tildeles det barn som har et aktuelt behov og den højeste anciennitet på ventelisten.

Anciennitetsprincippet kan fraviges i følgende tilfælde:

 1. Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov
 2. Søskende til allerede indskrevne børn i dagtilbuddet
 3. Børn der indmeldes i et integreret dagtilbud, er sikret plads her indtil skolestart

I Brønderslev Kommune arbejdes med et nærhedsprincip, som tager udgangspunkt i den geografiske placering af det tilbudte dagtilbud. Det tilstræbes, at den tilbudte plads, uanset hvilken type plads, der er tale om, tilgodeser dette.

Børn tilbydes plads i den måned, hvor barnet fylder 2 år og 10 måneder. Børn født i september måned tilbydes dog plads i august måned.

Får du ikke den ønskede plads i dagtilbud, kan du beholde din plads på ventelisten. Når der bliver ledig plads, vil du få tilbud om en overflytning til det dagtilbud, du havde som 1. prioritet til dit barn. 

Brønderslev

Børnehuset Brunder
Rømersvej 3
Tlf.: 9945 4949
Åbningstid 6.30 - 17.00

Børnehuset Brundur (nyt vindue)

Børnehuset Galaksen
Nordens Allé 65
Tlf.: 9945 5880
Åbningstider 6.30 - 17.00

Børnehuset Galaksen (nyt vindue)

Børnehuset Fasanen
Fasanvej 22
Tlf.: 9945 4768
Åbningstid 6.30 - 17.00

Børnehuset Fasanen (nyt vindue)

På den digitale pladsanvisning kan man skrive sit barn op til en vuggestueplads, derefter kommer barnet på ventelisten - Man er derfor ikke garanteret en vuggestueplads, da der kun er 50 vuggestuepladser i Brønderslev By - Når disse pladser er brugt, vil man blive tilbudt en plads i dagplejen.

Dronninglund

Børnehuset Den Grønne Giraf
Margrethelund 4
9945 4801
Åbningstid 6.30 - 17.11

Børnehuset Den Grønne Giraf (nyt vindue)

Hjallerup

Børnehuset Petra
Granvej 13
Tlf. 9945 4996
Åbningstid 6.30 - 17.00

Børnehuset Petra (nyt vindue)

Der er mulighed for dispensation for udvidet åbningstid i det enkelte dagtilbud. Dette aftales med dagtilbudslederen.

Ved ferier og helligdage findes der alternative pasningsmuligheder. Alternativ pasning på lukkedage aftales og koordineres med dagtilbuddene i lokalområdet.

For mere information, se dagtilbuddets egen hjemmeside:

Er én eller begge forældre på barsel, er der mulighed for at få en deltidsplads i et dagtilbud på 30 timer om ugen.

Hvis I søger en deltidsplads, skal du/I dokumentere, at i afholder fravær efter barselsorloven eller vil afholde fravær på det tidspunkt,  hvor du/I ønsker at få tilbudt deltidsplads.

Hvis begge  forældre har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har forældrene mulighed for at få et kombinationstilbud.

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til ’fleksibel pasning’.

Fleksibiliteten i kombinationstilbuddet betyder, at du/I kan vælge fx at lægge alle timer i henholdsvis dagtilbud og fleksibel pasning indenfor to uger, hvorefter du/I selv passer barnet i de to følgende uger osv.

Vuggestuer

Vuggestuer pr. måned (11 måneder) 3.615,00

Dagpleje

48 timer ugentlig - pr. måned (11 måneder) 2.603,00

Børnehaver

Gennemsnitstakst for alle børnehaver.
For de kommunale tilbud er juli måned betalingsfri.

Heldags - pr. måned (11 måneder) 2.086,00
32 timer/halvdagsplads - pr. måned (11) 1.669,00
Takst for frokostordning pr. måned (11) 598,00

Pasning i anden kommune end bopælskommune

Når du bor i Brønderslev Kommune, er det os som bopælskommune der opkræver for din daginstitutionsplads. Det er også os der opkræver, selvom du vælger pasning i anden kommune.
Vælger du pasning i anden kommune skal du være opmærksom på, at forældrebetalingen kan være højere end Brønderslev Kommunes egne takster. Vi anbefaler dig at tage kontakt til Pladsanvisningen og forhøre dig om takster for pasning i anden kommune.

Kommunalt tilskud til legestuer i byer uden daginstitution

Årligt pr. barn indmeldt pr. 1. september 122,00

Kommunalt tilskud til privat pasning

Dagplejebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr måned ved 75% i tilskud 5.334,00
Børnehavebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr måned ved 75% i tilskud 3.934,00
Vuggestue: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år 90.283,00
Vuggestue: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år ved 32 timer/halvdagsplads (80% af ovenstående) 72.226,40
Børnehavebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år 62.946,00
Børnehavebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år ved 32 timer/halvdagsplads (80% af ovenstående) 50.356,80

Kombinationstilbud

For de kommunale tilbud er juli måned betalingsfri.
Månedligt fradrag i forældrebetaling.

Dagplejeplads: Fradrag pr. time i ugesnit pr. måned 63,63
Vuggestueplads: Fradrag pr. time i ugesnit pr. måned 88,37
Børnehaveplads 32 timer: Kontakt Pladsanvisningen for ansøgning 47,81

Tilskud til fleksibel børnepasser:

Barnets alder: 24 uger til 2 år og 10 mdr. - Tilskud pr. time i ugesnit pr. måned 111,13
Barnets alder: 2 år og 11 mdr. til skolestart - Tilskud pr. time i ugesnit pr. måned 74,93

Læs også om:

Kontakt

Kontakt os
Pladsanvisningen

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4599

Skriv sikkert til os (MitID)

Telefontider
Mandag 9.00 - 11.00
Tirsdag 9.00 - 11.00
Torsdag 9.00 - 11.00 og 16.00 - 17.00

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback