Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familie, børn og unge Hjælp til børn og unge Børn med handicap

Er du forælder til et barn eller ung med handicap, kan du opleve, at du får behov for hjælp eller støtte

Er dit barn i målgruppen for Servicelovens regler om støtte til børn og unge med funktionsnedsættelse, findes der forskellige muligheder for hjælp. Både børn og unge med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og kroniske lidelser kan være omfattet af målgruppen. Hvis du er i tvivl, om dit barn er i målgruppen, kan du kontakte Familieafdelingen eller UngeCentret.

Målgruppen er beskrevet i loven som: ”Et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse”.

Læs om børn med handicap

Hvis du ønsker vejledning omkring reglerne om støtte til børn og unge med funktionsnedsættelse, og hvilke muligheder forældre har for hjælp. Så skal du kontakte Familieafdelingen eller UngeCentret.

  • Hvis dit barn er mellem 0 og 14 år, skal du kontakte Familieafdelingen

    De træffes på telefon: 9945 4527

  • Hvis dit barn er mellem 15 og 17 år, skal du kontakte UngeCentret

    De træffes på telefon:  9945 4705

Forældre til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, har mulighed for at modtage merudgitsydelse til forsørgelse af barnet.

Merudgiftsydelse er tilskud til de merudgifter forældrene har til forsørgelse af barnet.

Når du ansøger om merudgiftsydelse skal du samtidig underskrive "Erklæring om oplysningspligt". 

Sagsbehandlingsfristen i Brønderslev Kommune er 8 uger.

"Ansøgningen om merudgiftsydelse" og "Erklæring om oplysningspligt" kan du udfylde, underskrive og sende via Borger.dk 

I nogle tilfælde er det nødvendigt, at forældre til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, passer sit barn i hjemmet.
Barnet kan også have et øget behov for undersøgelser, behandling m.v. som følge af sit handicap, hvor det er nødvendigt at forældrene ledsager barnet.

Begge forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, og dermed deles om pasningen og ledsagelse af barnet.

Du kan modtage tabt arbejdsfortjeneste i de tilfælde, hvor dit barn skal passes i hjemmet, og hvor det er mest hensigstmæssigt, det det er en forælder, som tager sig af pasningen. Dit barns handicap skal medføre en betydelig og varig nedsat funktionsevne, eller dit barn skal have en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets daglige liv.

Når du ansøger om tabt arbejdsfortjeneste skal du samtidig underskrive "Erklæring om oplysningspligt" og indsende dine tre seneste lønsedler til beregning af tabt arbejdsfortjeneste. 

Sagsbehandlingsfristen i Brønderslev Kommune er 8 uger.

"Ansøgningen om merudgiftsydelse" og "Erklæring om oplysningspligt" kan du udfylde, underskrive og sende via Borger.dk 

Dit barn kan også have brug for at få en særlig støtte i skole eller dagtilbud.

Her er det Pædagogisk Psykilogisk Rådgivning (PPR), der i samarbejde med skolen eller dagtilbuddet, hjælper med at finde ud af, hvilken støtte der kan gives til dit barn.

Du kan læse mere om PPR via linket:

 

Hvis du vil vide mere, kan du læse om børn med handicap på Borger.dk

Her har du også mulighed for at finde link til lovgivningen om børn med handicap.

Registrering og behandling af personoplysninger

Familieafdelingen/UngeCentret registrerer og behandler de modtagne personoplysninger. Vi arbejder med dine oplysninger i medfør af Serviceloven, Databeskyttelsesloven samt Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).
Familieafdelingen og UngeCentret sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Familieafdelingen/UngeCentret ikke længere adgang til dem.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Familieafdelingen/UngeCentret har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Brønderslev Kommunes databeskyttelsesrådgiver

Familieafdelingen og UngeCentret er underlagt Brønderslev Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslov-givningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Familieafdelingens eller UngeCentrets behandling af dine personoplysninger.
På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Brønderslev Kommunes databeskyttelsesrådgiver:
Mikkel Mose Baltsersen
Sekretariatet
Ny Rådhus Plads 1
9700 Brønderslev
Mail: dpo@99454545.dk
Tlf. 99455455

Udveksling af oplysninger

Du kan læse, hvilke oplysninger myndighederne må udveksle i pjecen fra Ankestyrelsen: "Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt børnehuse.

Læs også om

Kontakt

Kontakt os
Familieafdelingen og Ungecentret

Hvis I allerede er tilknyttet en socialrådgiver, kan du kontakte jeres socialrådgiver direkte via mail eller telefonnummer.

Der er også mulighed for at kontakte Familieafdelingens og UngeCentrets sekretariater.

Familieafdelingen
Hvis barnet er mellem 0 og 14 år.

Tlf.: 9945 4527

UngeCentret
Hvis den unge er mellem 15 og 17 år.

Tlf.:  9945 4705

Åbningstider
Mandag - onsdag 8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Ved akut brug for hjælp udenfor kommunens åbningstid, kan du kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback