Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Familie, børn og unge Hjælp til børn og unge Pleje- og aflastningsfamilier

For jer der er plejefamilie eller aflastningsfamilie ved Brønderslev Kommune, eller for jer som overvejer at blive plejefamilie eller aflastningsfamilie

Vi har samlet alle oplysninger omkring det at være plejefamilie eller aflastningsfamilie ved Brønderslev Kommune.

Her kan I læse om, hvordan I bliver plejefamilie eller aflastningsfamilie, og for jer der har et barn eller ung i pleje eller aflastning ved Brønderslev Kommune finder I her på siden alle oplysninger og blanketter.

Læs om familieplejen ved Brønderslev Kommune

Familieplejekonsulentteamet i Brønderslev kommune består af fire konsulenter, og hver plejefamilie bliver tilkoblet en familieplejekonsulent.

I Brønderslev kommune yder Familieplejekonsulentteam supervision til plejefamilierne, foretager matchningsopgaver mellem børn og plejefamilier, sikrer efteruddannelse til plejefamilierne samt godkender og rekrutterer nye plejefamilier.

Som plejefamilie bliver barnet anbragt hos jer på fuld tid og er en del af jeres almindelige hverdag.

Da barnet kan have nogle vanskeligheder, skal I være indstillet på, at der kan være behov for, at én af jer i perioder går derhjemme og har plejeforholdet som fuldtidsbeskæftigelse.

Der er mange forskellige grunde til, at børn og unge anbringes i en plejefamilie. Det kan være, at forældrene:

 • ikke har den nødvendige forældrekompetence
 • er psykisk syge
 • er i misbrug
 • eller af andre årsager ikke magter forældreopgaven

Det kan også være, at barnet har:

 • følelsesmæssige og/eller sociale problemer
 • adfærdsmæssige vanskeligheder
 • udviklingsvanskeligheder
 • Har funktionsnedsættelse

At være plejefamilie for et barn er i langt de fleste situationer en rigtig god oplevelse for både plejefamilie og plejebarn. Plejefamilien vil opleve at komme til at holde af barnet, og barnet vil holde af plejeforældrene og plejefamilien. Selve opholdet i plejefamilien vil for mange plejebørn være et afgørende vendepunkt i dets udvikling og trivsel, og er netop det, der kan gøre forskellen for barnet her og nu - også i et længere tidsperspektiv.

At være plejefamilie for et udsat barn kan også udfordre. I de situationer vil barnets socialrådgiver støtte, ligesom kommunes familieplejekonsulenter har mulighed for at støtte med fx målrettet undervisning i forhold til barnets reaktion, supervision, ekstra støtte i vanskelige udviklingsperioder m.v.

Hvis I ønsker at blive plejefamilie for et barn, er det Socialtilsyn Nord, der kan godkende jer.

Kontakt derfor:

Socialtilsyn Nord
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Tlf. 7233 6930
Mail: socialtilsynnord@hjoerring.dk 

Link til Socialtilsynets hjemmeside: 

Socialtilsyn Nord (nyt vindue)

Bliv netværksplejefamilie - for et barn I kender

Kender I et barn i jeres familie eller netværkt, der skal anbringes, er der mulighed for, at I kan blive godkendt som 'netværksplejefamilie'.

Som netværksplejefamilie skal I godkendes som plejefamilie til netop et barn, som I i forvejen kender og har en relation til. 
Der vil blive lagt vægt på det personlige forhold og relationen mellem jer og barnet. I kan blive godkendt som netværksplejefamilie hvis I fx er i familie med barnet eller en del af barnets private eller professionelle netværk. 
At være netværksplejefamilie for et barn er noget helt særligt, og undersøgelser viser, at det er meget betydningsfuldt for det netværksanbragte barn at vide, at det er hos familie eller nære venner.
Der kan også være dilemmaer forbundet med at være netværksplejefamilie, fx kan den nye familiekonstellation udfordre de følelsesmæssige bånd familiemedlemmerne imellem.

Forundersøgelser

For at blive godkendt som netværksplejefamilie, skal familieplejekonsulenterne i Brønderslev Kommune lave en forundersøgelse af din familie. En forundersøgelse omfatter typisk to til tre samtaler og besøg i jeres hjem.
Her vil vi interviewe jer, se hvordan I bor samt høre til jeres hverdag, forventninger og relation til barnet.

Godkendelsen består af to dele: en forundersøgelse samt et mentaliseringsinterview.
Formålet med dette er, at vi bliver opmærksom på jeres styrker som netværksplejefamilie, men også de områder I vil have behov for støtte i gennem supervisionen. I vil modtage en grundig tilbagemelding efterfølgende uanset om I bliver godkendt eller ej. Et afslag vil ikke kunne påklages.

I forbindelse med godkendelsesprocessen er det lovpligtigt at deltage i et fire dages kursus, som oftest foregår hos et af de fem Social tilsyn.

Som netværksplejefamilie er der nogle helt særlige regler, der gør sig gældende.
Som netværksplejefamilie bliver I ikke aflønnet, men I får jeres udgifter til barnets ophold dækket. I modtager et månedligt kost og logi beløb (takster kan findes på KL’s hjemmeside).
Derudover har I mulighed for at søge om at få andre større udgifter dækket, så som udgifter til rejser, cykler eller lign. Der stilles desuden heller ikke krav om at I stiller et møbleret værelse til rådighed til barnet, hvorfor I kan søge om dækning af disse udgifter også. Det hedder sig, at I som netværksplejefamilie skal være udgiftsneutral.

I Brønderslev kommune mangler vi ofte aflastningsfamilier, hvor der er plads og overskud til et barn i weekender, hverdage og ferier.

Der kan være mange forskellige grunde til, at et barn har gavn og glæde af en aflastningsfamilie. Det kan skyldes problemer i enten barnets eller forældrenes liv.

Hvis du ønsker at blive generelt godkendt som aflastningsfamilie, skal du rette henvendelse til:

Socialtilsyn Nord
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Tlf. 7233 6930
Mail: socialtilsynnord@hjoerring.dk 

Link til Socialtilsynets hjemmeside: 

Socialtilsyn Nord (nyt vindue)

 

Derudover kan forældre til børn med funktionsnedsættelser have brug for et pusterum. Disse godkendelser som aflastningsfamilie laves af familieplejekonsulenterne i Brønderslev Kommune. 
Der er ikke krav om kursus.

Hvis I vil godkendes som aflastningsfamilie for et barn med funktionsnedsættelse, skal I kontakte familieplejekonsulenterne.

En familie, der har et barn i pleje, skal under anbringelsen løbende modtage supervision, råd, vejledning og undervisning fra familieplejekonsulenterne i Brønderslev Kommune.

Familieplejekonsulenterne ved Brønderslev Kommune arbejder ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang. Den mentaliseringsbaserede tilgang er præget af et optimistisk syn på og positive forventninger til det omsorgssvigtede og traumatiserede barns udviklingsmuligheder.
For at kunne skabe en psykologisk udvikling hos barnet er det vigtigt, at plejeforældrene har barnets sind på sinde, skaber en tryg tilknytningsrelation og hjælper barnet til at regulere sine følelser. Det er vigtigt for barnets udvikling, at plejefamilien kan mentalisere og se bag barnets adfærd. Derfor er mentalisering et betydningsfuldt redskab i supervisionen til at støtte plejeforældrene i at skabe et udviklingsstøttende samspil med deres plejebørn.

Hvordan foregår det i praksis

Familieplejekonsulenten hjælper jer som plejefamilie til at forstå og gå bag om adfærd, at finde egne svar og handlemuligheder på udfordringer, overvejelser eller dilemmaer. Desuden kan supervisionen også bestå af råd og vejledning samt egentlig undervisning i forhold til jeres behov.
I kan altid ringe til Familieplejen og få sparring af en familieplejekonsulent. I vil altid kunne få hjælp, ligesom vi altid tilbyder ekstra supervision, hvis I har et akut behov.

Hvor tit får I supervision

I modtager, som døgnplejefamilie, som udgangspunkt supervision fire gange om året. Vi vurderer, sammen med jer, jeres behov er.
I modtager, som aflastningsfamilie, som udgangspunkt supervision i starten af aflastningsperioden, derefter vil det være efter behov.
Vi giver supervision hjemme hos jer. Supervisionen foregår som udgangspunkt, når barnet ikke er til stede i hjemmet.

 

Grundkursus

Ønsker I at blive plejefamilie, skal I være opmærksomme på, at I skal have deltaget i et grundkursus. Nærmere oplysninger kan rekvirereres ved Socialtilsyn Nord, som står for grunduddannelsen og godkendelsen af de generelt godkendte familier. Læs mere via dette link:

På kurset vil I få indsigt i:

 • Omsorg og opdragelse af børn. Lær at forstå det anbragte barns særlige situation og eventuelle forstyrrelser i udviklingen
 • Relationen mellem plejefamilie, plejebarn og egne børn
 • Samarbejdet med de biologiske forældre
 • Samarbejdet med de professionelle omkring barnet
 • Lovgivning i forhold til det anbragte barn

Efteruddannelse

Som fuldtidsplejefamilie har I pligt og ret til at deltage i 2 årlige efteruddannelsesdage. Dette gælder både generelle, konkrete og netværksgodkendte plejefamilier.
Det er Brønderslev Kommune, der står for uddannelsesdagene, og I vil efterfølgende modtage et kursusbevis.

Efteruddannelse for plejefamilier vil blive annonceret her på hjemmesiden.

I vil ved en ansættelse som familieplejer i Brønderslev Kommune modtage et tillæg til jeres kontrakt ”Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Brønderslev kommune”.

Heri vil være beskrevet mange af de forhold og forventninger, I vil møde i arbejdet som plejeforældre.

Der sker løbende opdateringer, hvorfor vi vil bede jer om, at holde jer opdateret her, hvor I altid finder den nyeste version.

 • Generelle kontraktforhold og retningslinjer for plejefamilier (nyt vindue)

Vederlag

Løn til plejefamilier hedder vederlag. Vederlaget er en skattepligtig indkomst. Vederlagets størrelse fastsættes af et Honoreringsudvalg ud fra Brønderslev Kommunes Gennemsnitsmodel.
Trinfastsættelse afhænger af plejeopgavens omfang og barnets eller den unges behov. Trinfastsættelsen sker med udgangspunkt i Brønderslev Kommunes taksttabel.

Her kan I læse mere:

Kost og logi

Ud over plejevederlaget får I udbetalt et skattefrit beløb, som skal dække udgifterne til kost og logi samt de almindelige daglige udgifter, der er forbundet med plejebarnets ophold hos jer.

Tøj- og lommepenge (Dette gælder ikke for aflastningsfamilier)

 • Beløbene bliver reguleret efter alder og indsættes månedsvis på den aflønnede plejeforældres NEM-konto
 • Eventuelle særlige udgifter fx i forbindelse med konfirmation

Hvis I er fuldtidsplejefamilie, skal I stille et møbleret og godkendt værelse til rådighed for barnet. Hvis barnet har brug for særligt udstyr, kan I søge om at få dækket udgiften hos barnets rådgiver.

Hvis I er aflastningsfamilie, gælder det, at de biologiske forældre (forældremyndighedsindehaverne) som udgangspunkt skal levere det nødvendige fx barnestol, bleer, tøj og lignende.

Et vellykket match mellem plejefamilien og et barn/en ung
Familieplejen anvender Tilbudsportalen (En landsdækkende portal, hvor alle generelt godkendte familier er registreret. Her kan familieplejekonsulenterne finde oplysninger omkring fx ledige pladser, hvilke belastningsindikatorer plejefamilien er godkendt til, særlige kompetencer, fysiske rammer, familieforhold mm.).

Når Familieplejen vurderer, at I som plejefamilie har de kvalifikationer, der imødekommer barnets behov, vil I blive kontaktet af en familieplejekonsulent. Hvis I er interesserede i opgaven, så vil I få besøg af to familieplejekonsulenter fra Familieplejen. Under besøget vil I få flere informationer om barnet og blive præsenteret for vores forventninger. Vi vil også spørge ind til jeres motivation og forventninger. I vil selvfølgelig også have mulighed for at stille spørgsmål.

Hvis både I og Familieplejen er enige om, at der er et godt match mellem barnet/den unge og jer som pleje- eller aflastningsfamilie, vil processen være som følgende::

 • En familieplejekonsulent fra Familieplejen og barnets eller den unges rådgiver vil komme på besøg. I vil blive præsenteret for løn- og ansættelsesforhold
 • Den eller de personer, der har forældremyndigheden og barnets eller den unges rådgiver vil besøge jer
 • Rådgiver, forældre og barn/den unge vil komme på besøg
 • Derefter kan den praktiske del af indflytningen aftales og sættes i gang.

Blanketter vedrørende kørsel og afregning til pleje- og aflastningsfamilier skal indsendes senest den 5. i måneden for udbetaling ved udgangen af samme måned.

Der skal indsendes ét bilag pr. barn, og bilag skal indsendes hver måned. Du må fx ikke samle bilag sammen til sidst på året.

Alle bilag skal indsendes som digital post via Borger.dk eller E-boks eller via selvbetjeningsløsninger.

Kontakt

Kontakt os
Familieplejen

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Trine Weidich

Faglig koordinator og Familiekonsulent

Susanne Gregersen

Afdelingsleder

Socialtilsyn Nord
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Tlf.: 7233 6930
socialtilsynnord@hjoerring.dk 

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback