Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Fritid og foreninger For foreninger Fritidspas

Brønderslev Kommune yder tilskud for at unge kan deltage i fritidslivet

Fritidspas - en hjælpende hånd til en aktiv fritid.

Herunder finder du nærmere information omkring fritidspas samt ansøgningsskema til brug for ansøgning om fritidspas. Ansøgningsskema kan udfyldes af forældre og offentlige myndigheder.

 

Læs mere om

For at modtage støtte fra ordningen med fritidspas, laves der en vurdering ud fra de informationer, som familierne selv opgiver på et ansøgningsskema.
Støtte fra ordningen gives som udgangspunkt til følgende:

  • Familier, hvor en eller begge af forældrene er på overførselsindkomst (er forældrene samboende, og en af dem i arbejdet, laves der en vurdering ud fra den samlede husstandsindkomst)
  • Enlige forældre, (dog afhængige af, den enlige forældres jobsituation, og dermed indkomst)
  • Støtten gives KUN til betaling af kontingent til børn i alderen 3-18 år. (Der gives ikke støtte til betaling af udstyr og lignende)
  • Støtte fra ordningen kan KUN søges af den forældre/værge, som har bopælsretten på barnet. Ordningen med fritidspas tilbyder hjælp til opstart af en aktivitet og/eller tilmelding. Det betyder, at ordningen kan hjælpe med tilmelding til aktiviteten og at følge barnet til aktiviteten den første gang. Hvis familien ønsker hjælp til at følge barnet til aktiviteten første gang, kan Fritidsguide Henrik Lund kontaktes.

Henrik har været ansat siden ordningens opstart som fritidsguide, og kan hjælpe med alt lige fra at følge barnets afsted første gang, svare på spørgsmål i ansøgningsskemaet samt skabe en kontakt til forening og/eller træner/leder på vegne af barnet og dets familie. Det foretrækkes, at familien selv sørger for tilmelding/betaling.
Når barnet er tilmeldt, sendes kvittering for udlæg samt anførsel af barnets navn og fødselsdato (IKKE CPR) til fritidsguide@99454545.dk.

Det udlagte beløb vil efterfølgende blive udbetalt til forældres/værges NemKonto via det cpr. nr., der er angivet på ansøgningsskemaet. Hvis man som familie ikke selv har mulighed for selv at tilmelde sit barn, kan Janne Hostrup Sørig kontaktes via mail for hjælp hertil.
Der gives støtte med:

  • Betaling af kontingent med op til 1.200 kr. pr. barn pr. år
  • Betaling af én enkeltstående aktivitet med op til 600 kr. pr. barn pr. år (fx spejderlejr, sommerskole, fodboldskole mm)
  • Støtten gives udelukkende til aktiviteter ved foreningerBrønderslev Kommune. (Der gives ikke støtte til betaling af kontingent til kommercielle fitnesscentre, fx Fitness.dk mm)

Kontakt

Kontakt os
Foreninger og aftenskoler

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Jørgen Nielsen

Fritidskonsulent

Janne Hostrup Sørig

Konsulent

Sofie Sandgren Rye

Konsulent

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback