Skip til hoved indholdet

Rotter

    Hjem Borger Natur, miljø og klima Skadedyr Rotter

Hvis du ser rotter, eller spor efter dem, har du pligt til at anmelde det til kommunen 

Har du set rotter eller rottehuller på egen ejendom? 
Hvis du har set rotter eller rottehuller på din ejendom, skal du anmelde det til kommunen via nedenstående selvbetjeningsløsning. 

Rotter eller rottehuller på andres ejendom, skal også anmeldes og du skal oplyse adressen på ejendommen, dit eget navn, adresse og telefonnummer. Disse oplysninger har kommunen pligt til at opgive, hvis der bliver begæret aktindsigt i sagen. 

Kontakt: 
Dorte K Løth
Plan og byg 
Dorte.K.Loth@99454545.dk
99454619

Læs mere om rotter

 

Efter en anmeldelse om rotter kommer rottefængeren ud for at iværksætte en undersøgelse og foretage bekæmpelse hvis der er rotter på ejendommen. Rottefængeren er forpligtet til at komme inden 8 dage fra anmeldelsen, når der er udendørs spor efter rotter. 

Hvis rotter er set indendørs kommer rottefængeren indenfor 24 timer på hverdage.

Du kan selv gøre den del for at undgå rotter: 

  • Anmeld straks til kommunen, når du ser en rotte eller spor efter rotter. 
  • Vedligehold dine stikledninger i kloaksystemet 
  • Undlade at friste rotterne med madrester og andet spiseligt affald 
  • Fodre fugle på en måde så der ikke er tilgængeligt foder for rotterne til natten. 
  • Hvis du bor i et rotteplaget område, kan du med fordel få monteret rottespærre i afløbsrørene. 
  • Hold orden. Undgå at have affald og genstande stående som rotterne kan gemme sig i. 

Kloaksystem og rotter 

Rotter har 3 grundbehov: mad, vand og et sted at bygge rede til ungerne. Rotter har optimale livsbetingelser, hvis de kan lave et gangsystem, hvor reden bygges tæt på eksempelvis en fjernvarmeledning, hvor der både er vand og mad. Det er umuligt at undgå rotter i et stort og vidtforgrenet kloaksystem. Derfor må rotter i kloaksystemet i et vist omfang accepteres. Men huller i kloaksystemet skal undgås, fordi rotterne så har mulighed for at komme op til overfladen, hvor de kan få adgang til skraldespande eller lignende. 

 

Rotter trives godt i kloaksystemet, fordi det er en nem og effektiv transportvej. Samtidig er både vand og føde til rådighed. Det er ejeren af kloaksystemet, som er ansvarlig for at udbedre eventuelle huller i kloaksystemet. Indenfor skel er det grundejeren, som skal betale for udbedring af huller eller brud. Kloakledninger i vejareal er i hovedreglen spildevandsselskabets eller kommunens ansvar. Derfor er det et vigtigt spørgsmål, om et brud eller et hul i en kloakledning er indenfor eller udenfor skelgrænsen. Desværre skal der ofte udføres gravearbejde, før der er klarhed over, hvem der senere skal betale. Allerede i forbindelse med anmeldelser af problemer med rotter bør du derfor som grundejer overveje, om dit kloaksystem er i orden. Ofte vil den kommunale rottebekæmper ved hjælp af en røgpatron dog kunne give et foreløbigt bud på, hvor bruddet eller hullet befinder sig. Hvis du har en skjult rørskadeforsikring eller stikledningsforsikring er det altid en god ide at kontakte sit forsikringsselskab tidligt i forløbet. 

Rotter bekæmpes med anti-koagulerende midler og traditionelle smækfælder. Kun personer med en autorisation, udstedt af Miljøstyrelsen, eller personer, som arbejder under en autoriseret persons instruktion, har lov til af foretage kemisk rottebekæmpelse. 

Den kommunale rottebekæmper må ikke udlevere gift til foderstationer som forebyggelse. Begrundelsen herfor er en opstramning af reglerne i forbindelse med vedtagelse af en ny rottebekendtgørelse, ”Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter”, samt at private sikringsordninger ikke er dækket af den kommunale rottebekæmpelse, der betales over ejendomsskatten. 

Der må IKKE indgås kontrakt om privat sikringsordning så længe, der er forekomst af rotter på en ejendom. En sikringsordning er for egen regning. 

Læs mere om rottebekæmpelse:  

Kommunen har udarbejdet en "Rottehandleplan for den kommunale rottebekæmpelse i Brønderslev Kommune 2019-2021

Der kan rekvireres en webtilgængelig udgave ved henvendelse. 

Kontakt

Kontakt os
Vej og Anlæg

Spejlborgvej 9
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4636
Mail: raadhus@99454545.dk 

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback