Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Naturoplevelser og kultur Skove og strande Natur på tværs

11 nordjyske kommuner er sammen om at udvikle naturen på tværs af Nordjylland

Natur på tværs af Nordjylland er et samarbejde mellem de nordjyske kommuner, som arbejder for en større, vildere og mere sammenhængende nordjysk natur.

Projektet sker i samarbejde med borgerne, foreningerne og det lokale erhvervsliv. 

Frivillighed er et vilkår for projektets succes. 

DCE, Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet har lavet en analyse over mulige fremtidige naturområder i Nordjylland.

Du kan du læse mere om analysen her på siden.

Læs mere om Natur på tværs af Nordjylland

Natur på tværs af Nordjylland er et tværgående samarbejde mellem de nordjyske kommuner, hvor der arbejdes for at skabe større, vildere og mere sammenhængende natur til gavn for både biodiversitet, klima og borgere.

Projektet har til formål at give mere plads til vildere og større natur, hvor der også er plads til mennesker og store naturoplevelser. 

I fællesskab kan de nordjyske kommuner skabe varige og positive forandringer for hele regionen. Dette arbejde kan vi kun løfte, når det sker i tæt samarbejde med borgerne, foreningerne og det lokale erhvervsliv.

Frivillighed er et vilkår for projektets succes, og det er derfor vigtigt, at borgere, virksomheder og andre myndigheder, der bliver berørt af projektet, inddrages og involveres i tæt dialog så tidligt som muligt.

Herunder kan du se en lille film om genforvildning af naturen i Nordjylland:

I de store og vilde naturområder, de er udvalgt efter forekomsten af sjældne og truede arter, kan vi opleve en række andre positive sidegevinster. Udover at være grobund for en blomstrende biodiversitet vil områderne samtidigt være attraktive til rekreative aktiviteter, fremme spændende undervisning samt tiltrække turister og øge bosætningen.

Derudover er det livgivende for krop og sjæl at vandre og opholde sig i de stille og øde naturområder. Derfor vil de udgøre et vigtigt element i arbejdet med både fysisk og psykisk sundhed.

Endelig vil de på sigt yde væsentlige bidrag til at løfte en lang række klima- og miljøindsatser, bl.a. fordi de vil lagre meget store mængder kulstof og modvirke oversvømmelser af lavtliggende områder. Indsatsen har derfor mange positive perspektiver, som vi glæder os til at udforske sammen, så det kan komme hele Nordjylland til gavn.

Derfor er det eksempelvis godt at vide, hvordan du håndterer mødet med græssende dyr, når du møder dem på deres hjemmebane.

Det har vi givet en forklaring på i videoen her:

For at sikre projektet det bedst faglige grundlag har DCE, Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, lavet en analyse af potentielle fremtidige naturområder i Nordjylland.

Analysen er baseret på en række faglige kriterier og vil sikre, at det videre arbejde i projektet tager udgangspunkt i, hvor potentialerne for at sikre og udvikle en artsrig natur er størst (Brandmandens Lov). Samtidigt sikrer det, at udvælgelsen af projektområder sker på et objektivt og upolitisk grundlag. Hermed skabes fundamentet for en objektiv og faglig tilgang til de kommende projektområder.

Du kan læse mere om analysen i rapporten på Aarhus Universitets hjemmeside:

Kontakt

Kontakt os
Natur og miljø - Natur

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk 

Mads Krogh Ørtved

Naturmedarbejder

Keld Koustrup Sørensen

Natursagsbehandler

Ida Christina Hansen

Naturmedarbejder

Matilde Skjoldager

Naturmedarbejder

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback