Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Skole og uddannelse Børn med udfordringer Heldagsskolen

Heldagsskolen i Brønderslev Kommune er beliggende i Øster Hjermitslev og er normeret til 34 elever opdelt i to grupper efter alder.

Elevgruppen på Heldagsskolen er sammensat af elever, som er udfordret ift. adfærd, kontakt og trivsel. Disse udfordringer er ofte forbundet med centralnervesystemet, hvilket kan give eleverne forskelligartede problematikker vedrørende koncentration, kommunikation, sansebearbejdning, personlighedsudvikling og empati. Eleverne kan ofte udvise symptomer på psykisk belastning i form af vrede, angst, stress og skolevægring. 

Læs om Heldagsskolen

Elever i målgruppen kendetegnes primært ved følgende udfordringer:

 • Koncentrationsvanskeligheder
 • Tilknytningsforstyrrelser eller tidligt skadet
 • Markante eksekutive vanskeligheder
 • Mentaliserings problematikker  
 • Vanskeligheder ved at indgå i positive sociale relationer

De har ofte tillægsdiagnoser i form af f.eks. ADHD, ADD, Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), Tourettes syndrom, OCD og lign.

Heldagsskolen tilbyder derfor en særlig tilrettelagt undervisning, hvor der tages udgangspunkt i elevernes individuelle forskelle og behov gennem de 5 pædagogiske grundprincipper: struktur, forudsigelighed, genkendelighed, konkretisering og visualisering baseret på Susan Harts forskning om neuroaffektiv udviklingspsykologi. De fem pædagogiske grundprincipper samt specialundervisningens 9 H’er er derfor grundstammen i forhold til struktur i fleksible læringsmiljøer.

Ydermere benytter Heldagsskolen sig af ICDP, som fokuserer på et ressourceorienteret og anerkendende menneskesyn samt med elementer fra neuropsykologiske principper, TEACCH, visuelle støtte (herunder piktogrammer), sociale historier, KAT-kassen, Trin for trin osv.

I praksis betyder det, at Heldagsskolen arbejder med mange gentagelser, hvor der differentieres i materiale, læringsstil, tid og niveau. Dermed er der i læringsrummet en høj grad af undervisnings- og materialedifferentiering. Skoledagen er opbygget således, at eleverne de fleste dage følger samme kendte mønster. Ved alternative skoledage bliver de elever, som har udfordringer ved fravigelse fra den vante struktur, forberedte på det gennem tilgangen om de 9 H’er, som det ses herunder. I det omfang eleverne magter det, integreres de i nogen grad i almenskolen, som der samarbejdes med, så eleverne har mulighed for at spejle sig i børn uden samme type af udfordringer.

 1.  Hvad skal jeg lave? (indhold)
 2.  Hvorfor skal jeg lave det? (mening) 
 3.  Hvornår skal jeg lave det? (tidspunkt) 
 4.  Hvor skal jeg lave det? (placering) 
 5.  Hvem skal jeg lave det med? (personer) 
 6.  Hvordan skal jeg lave det? (metode) 
 7.  Hvor længe skal jeg lave det? (tidsperspektiv) 
 8.  Hvor meget skal jeg lave? (mængde)
 9.  Hvad skal jeg lave bagefter? (indhold) Og der er faktisk endnu et H. 
 10.  Hvem kan hjælpe mig? (støtte)

Kontakt

Kontakt os
Skoleområdet - Specialundervisning

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Kristine Mygind Rokkjær

Konsulent

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback