Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Skole og uddannelse Børn med udfordringer Kørsel til specialtilbud

Et barn, der er visiteret til specialskole eller specialgruppen, kan bevilges kørsel til skole og eventuelt skolefritidsordning (SFO).

Kørsel til skole bevilliges i henhold til lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 - Folkeskoleloven § 26, stk. 1, der oplyser, at kommunen skal sørge for befordring af elever, der er henvist til specialundervisning, når betingelserne om afstandskriterier er opfyldt:

Afstandskriterierne er:

  • Elever i 0.-3. klasse, der har længere end 2,5 km.
  • Elever i 4.-6. klasse, der har længere end 6 km.
  • Elever i 7.-9. klasse, der har længere end 7 km.
  • Elever i 10. klasse, der har længere end 9 km.
  • Elever i 0.-6. klasse, hvis skolevejen er erklæret trafikfarlig.

Kørsel til / fra SFO, kan til de børn der er omfattet af målgruppen for støtte, bevilges på baggrund af individuelt skøn fra en socialrådgiver.

Befordring sker med kollektiv trafik.

Læs om specialkørsel

Hvis eleven ikke er i stand til at benytte kollektiv trafik, tildeles taxakørsel. Tildelingen sker på baggrund af en individuel vurdering af en skoleleder.

Forældrene vil blive tilbudt en morgenkørsel og en hjemkørsel. Tidspunkterne for kørslerne udarbejdes af taxaselskabet og afhentningstidspunktet vil blive meddelt forældrene af skolen/specialgruppen.

Der køres kun til og fra barnets folkeregisteradresse. Det er skolen/specialgruppen, der vurderer behovet for det enkelte barn. Kørslen planlægges én gang om året med start i august. Der vil kunne forekomme løbende tilpasninger/ændringer i kørslen i løbet af året, herunder skoleudflugter og kortere skoledage. Dette meddeles af skolen direkte til taxaselskabet.

Hvis der er permanente ændringer, herunder nye visitationer eller skoleskift, skal forældrene kontakte skolen, da det er skolen, der har kontakten til kørselskontoret og står for bestillingen hertil.  Disse ændringer skal være meddelt til kørselskontoret inden d. 15. i måneden og vil herefter som udgangspunkt være gældende fra d.1. i efterfølgende måned.

Der arrangeres kørsel til de børn, der har behov for at komme i SFO i skolernes ferie, og som har en bevilling fra en socialrådgiver. Tilmelding skal gives til den enkelte skole/specialgruppe senest en måned inden skoleferiens start. Skolen/specialgruppen melder derefter ind til kørselskontoret. Overholdes tidsfristerne ikke i forbindelse med ferie, kan der ikke garanteres kørsel. I ferieperioder kan der ikke forventes, at det er samme chauffør/vognmand, da der laves samkørsel, hvor dette er muligt.

Husk at afmelde kørsel til vognmanden eller chaufføren. Bliver et barn syg i løbet af dagen, skal forældrene selv sørge for at hente barnet.

Der køres kun den bevilgede kørsel. Udgangspunktet er samkørsel. Børnene skal være klar til det aftalte tidspunkt. Er børnene ikke klar, kører taxaen efter 3 minutter. Derefter må forældrene selv sørge for at få barnet til skole/ specialgruppen denne dag. Skal barnet have hjemkørsel om eftermiddagen, skal forældrene så tidligt som muligt kontakte vognmanden.

Der vil kunne forekomme ændringer på afhentningstider i løbet af året. Nye tider vil blive oplyst fra vognmanden/chaufføren.
Ved opstart af nye kørsler, vil skolen orientere forældrene omkring dato og tidspunkt for den nye kørsel. 

Dit barn må sidde op til 60 minutter i taxaen. Der kan dog ske omstigning til anden bil indenfor samme selskab, hvilket sker på et aftalt og forsvarligt sted under opsyn af chaufførerne. Chaufføren har ansvaret for børnene i bilen og bestemmer, i samarbejde med skolen, hvor barnet skal sidde. Chaufføren skal så vidt muligt efterkomme de behov, det enkelte barn har og sørge for, at barnet er spændt fast inden og under kørsel.

Chaufføren må ikke forlade vognen og børnene uden opsyn, og han/hun må ikke tage børn med i bilen, som ikke er visiteret til kørslen. Chaufføren må heller ikke tilbyde børnene mad, drikke, slik eller lignende. Børnene må gerne anvende elektronisk udstyr, som medbringes på eget ansvar. Udstyret skal være sat på lydløst.

Der køres som udgangspunkt med faste chauffører. Der indhentes både børneattest og en straffeattest på alle chauffører. Forældrene er velkomne til at kontakte vognmanden, hvis det vurderes, at der er oplysninger omkring barnet, der kan være nyttige for chaufføren. Det er vigtigt, at der er en god dialog mellem forældre, skole og vognmand. Har en chauffør problemer i bilen om morgenen, er det vigtigt, at chaufføren får snakket med skolen om problemet. Opstår der problemer i bilen om eftermiddagen, skal chaufføren snakke med forældrene, når barnet afleveres.

En vognmand betragtes som repræsentant for Brønderslev Kommune. Opstår der i årets løb problemer, som ikke kan løses i samarbejdet mellem skole og vognmand, skal skolen have besked, hvorefter de kontakter kørselskontoret.

Ønske om kørsel eller ændring af kørsel:

Hvis du har brug for at ændre i dit barns nuværende kørsel eller hvis du har brug for at få etableret kørsel for dit barn skal du kontakte den skole dit barn går på eller Børnehuset Himmelblå.

Kontakt ved daglige ændringer af kørsel:

Hvis dit barn er syg, eller af anden grund ikke skal bruge taxakørsel, skal du informere taxaselskabet om dette.

Kontakt:

Dybvad Taxi
Telefonnummer: 9886 4214Kontakt

Kontakt os
Kørselskontoret

Skolekørsel
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 5031

Telefontider
Mandag - fredag 8.00 - 11.00

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback