Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Skole og uddannelse Børn med udfordringer Kontaktklasse

Kontaktklasserne på Klokkerholm Skole er et undervisnings- og fritidstilbud fra 0. til 10. klasse for børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. 

Kontaktklasserne er små og overskuelige, og der lægges vægt på et roligt miljø i en struktureret og forudsigelig skoledag og fritidsdel, der skaber sammenhæng og mening for den enkelte. Flere elever har problemer med stress og angst, hvilket gør det svært for dem at møde i skole og fungere med andre elever og rumme de input og stimuli, et socialt samvær indebærer. I disse tilfælde tilrettelægges en elevtilpasset, rammesat og differentieret (ofte individuel) undervisning, der tager højde for elevens problematikker, men med en genindslusning i fællesskabet for øje.

Læs om Kontaktklasser

Hoveddiagnoserne er Aspergers syndrom, infantil - eller atypisk autisme og ofte i kombination med beslægtede diagnoser som ADHD og OCD. Eleverne i tilbuddet er i mere eller mindre grad udfordrede på forestillingsevnen og i sociale sammenhænge inden for kommunikation og i samspillet med andre mennesker. Autismespektrumsforstyrrelsen kan indebære afvigende adfærdsmønstre og en anderledes måde at opleve verden på. Der kan være tale om eksekutive vanskeligheder og/eller sanseforstyrrelser, og eleverne kan være prægede af sprogforstyrrelser samt stereotyper, ritualer og særinteresser. Med udgangspunkt i det enkelte barns styrker og potentialer arbejder skolen, afdelingen og det enkelte team professionelt sammen om barnets og gruppens læringsmål og progression.

 

I K-klasserne vægtes en kombination af faglig undervisning (øvelse i faglige og almene færdigheder) og opøvelse af sociale færdigheder. Det tilstræbes, at eleverne bliver så fagligt dygtige, som de kan, men trivslen står øverst på prioriteringslisten. Der er fokus på relationstræning og på at gøre mere af det, der går godt, og eleverne har kompetencer inden for. Derfor er selvværd og selvtillid kvaliteter og egenskaber, der bevidst arbejdes på at styrke hos eleverne.

Målet med undervisningen er derfor: 

  • at eleverne får faglige kundskaber og færdigheder 
  • at eleverne tilegner sig redskaber, der kan kompensere for nogle af deres vanskeligheder 
  • at eleverne opnår accept af sig selv 

Lærere og pædagoger samarbejder tæt om tilrettelæggelsen af undervisningen i K-klasserne, som tager udgangspunkt i TEACCH-metoden. Derfor er struktur, visualisering, genkendelighed og forudsigelighed de vigtigste elementer og fundamentet i elevernes skoledag. Undervisningen er omfattet af folkeskoleloven og udgør den gældende fagrække ud fra den enkelte elevs muligheder og forudsætninger og med hensyntagen til elevernes specifikke vanskeligheder. I det omfang eleverne magter det, integreres de i nogen grad i almenskolen, som der samarbejdes med, så eleverne har mulighed for at spejle sig i børn uden samme type af udfordringer. For at blive skarpe og rigtig dygtige til at spotte elevernes behov og særlige styrker, er der en bevidsthed om at være praksisnære og nysgerrige på pædagog- og lærergerningen, ligesom der er en høj grad af samarbejdes og tilbud supervision af eksterne konsulenter, PPR-psykologen og andre professionelle rådgivere.

Kontakt

Kontakt os
Skoleområdet - Specialundervisning

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Kristine Mygind Rokkjær

Konsulent

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback