Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Skole og uddannelse Børn med udfordringer Q-klasser

Q-klasserne er beliggende på Dronninglund Skole og er et undervisningstilbud for elever med massive generelle indlæringsvanskeligheder.

Elever med massive generelle indlæringsvanskeligheder beskrives ofte som værende en del år forsinket i deres udvikling, så vel motorisk, kognitivt som følelsesmæssigt. Der kan ud over vanskeligheder med indlæring være vanskeligheder ved at begå sig i sociale situationer, fordi den intellektuelle, sproglige og sociale evner er væsentligt begrænset. Dette kan betyde, at eleven ikke har forudsætninger og muligheder for at indfri de krav og forventninger, der stilles i det almene læringsmiljø på distriktsskolen og derfor har brug for et specialpædagogisk skoletilbud.

Læs om Q-klasser

Elever i målgruppen kendetegnes primært ved følgende udfordringer:

 • Nedsat intellektuel kapacitet
 • Forsinket eller ingen sproglig udvikling
 • Mangelfuld begrebs‐ og forestillingsverden
 • Nedsat evne til problemløsning og erfaringsoverføring
 • Koncentrationsvanskeligheder
 • Begrænset arbejdshukommelse
 • Sensoriske udfordringer
 • Vanskeligheder ved at indgå i positive sociale relationer

De har ofte tillægsdiagnoser eller andre primærdiagnoser i form af eksempelvis ADHD, ADD, Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), Tourettes syndrom, OCD, Cebral parese og evt. andre sjældne diagnoser/kromosomfejl.

I Q-klasserne på Dronninglund Skole er der et læringsmiljø, som tager udgangspunkt i elevernes individuelle forskelle og behov gennem de 5 pædagogiske grundprincipper: struktur, forudsigelighed, genkendelighed, konkretisering og visualisering. Ydermere benyttes ICDP og PA-analyse i arbejdet, som begge fokuserer på et ressourceorienteret og anerkendende menneskesyn – og der arbejdes ydermere med elementer fra neuropsykologiske principper, TEACCH, visuelle støtte (herunder piktogrammer), sociale historier, KAT-kassen osv. Herudover arbejdes der med kroppen, sanseintegration og bevidsthed om arousal under vejledning fra kommunens fysio –og ergoterapeuter. Der anvendes forskellige kommunikationsunderstøttende redskaber (PODD-bog, Go talk now, Tegn til tale etc.) Eleverne har forskelligartede udfordringer og i Q-klasserne er der elever, der har behov for lifte, ståstativ, pusleborde eller andre hjælpemidler, hvilket vores fysiske rammer er indrettet til og med.

I praksis betyder det, at der arbejdes med mange gentagelser, hvor der differentieres i undervisnings form og materiale, tid og niveau. For børnene i Q-klasserne er livsparathed og det at blive selvhjulpen vigtige mål for vores elevers læring. Skoledagen er opbygget, således at eleverne de fleste dage følger samme kendte mønster. Ved alternative skoledage bliver eleverne efter behov forberedte på det gennem tilgangen om de 9 H’er, som ses herunder. I det omfang eleverne magter det, integreres de i nogen grad i almenskolen, som der samarbejdes med, så eleverne har mulighed for at spejle sig i børn uden samme type af udfordringer.

 • Hvad skal jeg lave? (indhold) 
 • Hvorfor skal jeg lave det? (mening) 
 • Hvornår skal jeg lave det? (tidspunkt) 
 • Hvor skal jeg lave det? (placering) 
 • Hvem skal jeg lave det med? (personer) 
 • Hvordan skal jeg lave det? (metode) 
 • Hvor længe skal jeg lave det? (tidsperspektiv) 
 • Hvor meget skal jeg lave? (mængde)
 • Hvad skal jeg lave bagefter? (indhold) Og der er faktisk endnu et H. 
 • Hvem kan hjælpe mig? (støtte) 

 

 

Kontakt

Kontakt os
Skoleområdet - Specialundervisning

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Kristine Mygind Rokkjær

Konsulent

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback