Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Skole og uddannelse Børn med udfordringer X-klasse, Søndergades skole

X-klasserne i Brønderslev by er beliggende på Søndergades Skole og er et undervisningstilbud for bl.a. elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

X-klasserne i Brønderslev by er beliggende på Søndergades Skole og er et undervisningstilbud for bl.a. elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder beskrives ofte som værende flere år forsinket i deres udvikling, ”Slow Learners”. Der kan ud over vanskeligheder med faglig indlæring være vanskeligheder ved at begå sig i komplekse sociale situationer, fordi den intellektuelle, sproglige og sociale evner er væsentligt begrænset. Dette kan betyde, at eleven ikke har forudsætninger og muligheder for at indfri de krav og forventninger, der stilles i det almene læringsmiljø på distriktsskolen og derfor har brug for et specialpædagogisk skoletilbud.

Læs om X-klasserne på Søndergades Skole

Elever i målgruppen kendetegnes primært ved følgende udfordringer:

 • Nedsat intellektuel kapacitet
 • Forsinket sproglig udvikling
 • Mangelfuld begrebs‐ og forestillingsverden
 • Nedsat evne til problemløsning og erfaringsoverføring
 • Koncentrationsvanskeligheder
 • Begrænset arbejdshukommelse
 • Vanskeligheder ved at indgå i positive sociale relationer

De har ofte tillægsdiagnoser i form af f.eks. ADHD, ADD, Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), Tourettes syndrom, OCD og lign.

I X-klasserne på Søndergades Skole er der et læringsmiljø, som tager udgangspunkt i elevernes individuelle forskelle og behov gennem de 5 pædagogiske grundprincipper: struktur, forudsigelighed, genkendelighed, konkretisering og visualisering. Ydermere benyttes ICDP, som fokuserer på et ressourceorienteret og anerkendende menneskesyn – og der arbejdes ydermere med elementer fra neuropsykologiske principper, TEACCH, visuelle støtte (herunder piktogrammer), sociale historier, KAT-kassen, Trin for trin osv.

I praksis betyder det, at der arbejdes med mange gentagelser, hvilket differentieres i materiale, læringsstil, tid og niveau – dermed er der i læringsrummet en høj grad af undervisnings- og materialedifferentiering. Skoledagen er opbygget, så eleverne de fleste dage følger samme kendte mønster. Ved alternative skoledage bliver de elever, som har udfordringer ved fravigelse fra den vante struktur, forberedte på det gennem tilgangen om de 9 H’er, som ses herunder. I det omfang eleverne magter det, integreres de i nogen grad i almenskolen, som der samarbejdes med, så eleverne har mulighed for at spejle sig i børn uden samme type af udfordringer.

 1.  Hvad skal jeg lave? (indhold) 
 2.  Hvorfor skal jeg lave det? (mening) 
 3.  Hvornår skal jeg lave det? (tidspunkt) 
 4.  Hvor skal jeg lave det? (placering) 
 5.  Hvem skal jeg lave det med? (personer) 
 6.  Hvordan skal jeg lave det? (metode) 
 7.  Hvor længe skal jeg lave det? (tidsperspektiv) 
 8.  Hvor meget skal jeg lave? (mængde) 
 9.  Hvad skal jeg lave bagefter? (indhold) Og der er faktisk endnu et H. 
 10.  Hvem kan hjælpe mig? (støtte)

Kontakt

Kontakt os
Skoleområdet - Specialundervisning

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Kristine Mygind Rokkjær

Konsulent

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback