Skip til hoved indholdet

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget

  Hjem Demokrati Byråd og udvalg Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sociale, handicap- og sundhedsmæssige område

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget i Brønderslev Kommune består af 5 medlemmer.

Læs om Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget

§ 16

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sociale, handicap- og sundhedsmæssige område, herunder opgaver vedrørende:

 • tilbud til voksne med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse
 • tilbud for socialt udsatte og borgere med misbrug
 • genoptræning og rehabilitering
 • visitation til udførende opgaver inden for området (bortset fra unge under 30 år, der hører under
 • Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget)
 • sundhedsfremmende forebyggelse
 • kommunal tandpleje
 • opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner, herunder botilbud
 • samarbejde med regionale og private institutioner inden for udvalgets område samt selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • rammeaftaler for det sociale og sundhedsmæssige område, sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10  
 • politikker inden for udvalgets område

samt vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område

 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomiudvalget med bidrag til årsbud-gettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

Medlemmer af Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Tlf. 2526 8379
E-mail: Ole.Jespersgaard@99454545.dk

Tlf. 5051 7524
Mail: Martin.Bech@99454545.dk

Tlf. 9395 9121
Mail: matc@99454545.dk

Tlf. 2094 5454
E-mail: margit.chemnitz@99454545.dk

Tlf. 2992 8406
E-mail: bychb@99454545.dk

Kontakt

Kontakt os
Direktionen - Sundhed og Velfærd

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Lukkedage i administrationen

Henrik Aarup-Kristensen

Direktør

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR-nummer: 29189501

Lukkedage i administrationen

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30

Borgerservice Dronninglund

Torsdag 10.00 - 16.30
Lukket i juli
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback