Skip til hoved indholdet

Teknik- og Miljøudvalget

  Hjem Demokrati Byråd og udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område samt på arealanvendelsesområdet

Teknik- og Miljøudvalget i Brønderslev Kommune består af 7 medlemmer.

Læs om Teknik- og Miljøudvalget

§ 13

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område samt på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • administration af planlovgivningen
 • servitutter og deklarationer
 • administration af byggelovgivningen
 • boligregulering
 • beredskabsopgaver, for så vidt der ikke er tale om opgaver, der er henlagt til umiddelbar forvaltning i
 • Nordjyllands Beredskab
 • myndighedsopgaver på vand- og spildevandsforsyningsområdet
 • myndighedsopgaver for varmeforsyning og renovation
 • miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, jordforurening og råstoffer
 • kollektiv trafik
 • hyrevognskørsel og anden offentlig befordring
 • vandløb
 • vejvæsen/belysning
 • by- og landdistriktsudvikling herunder byfornyelse og områdefornyelse
 • projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt under noget anden udvalgs området uanset benyttelsesformål
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område samt drift og vedligeholdelse og anskaffelse af inventar, materiel og lignende vedrørende rekreative områder
 • drift og vedligeholdelse af fritids- og kulturfaciliteter (f.eks. idrætsanlæg, parker, legepladser, skove, naturområder og kolonihaver) samt eventuelle andre bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om lokalplaner og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

Udvalget udarbejder endvidere indstillinger vedrørende:

 • godkendelse og fastsættelse af takster på forsyningsområdet,
 • varetagelse af kommunens ejerinteresser i vand- og spildevandsforsyningsselskaber, herunder fælleskommunale vand- og spildevandsforsyningsselskaber
 • politikker inden for udvalgets område

samt vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område

 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

Medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget

Tlf. 2022 7767
E-mail: pets@99454545.dk

Tlf. 2485 0662
E-mail: Hildo.Rasmussen@99454545.dk

Tlf. 4097 2990
E-mail: bydk@99454545.dk

Tlf. 2161 8211
E-mail: bynvs@99454545.dk

Tlf. 2422 9933
E-mail: haho@99454545.dk

Tlf. 2225 5978
E-mail: Johannes.Trudslev@99454545.dk

Tlf. 2261 8704
E-mail: Eskild.Andersen@99454545.dk

Kontakt

Kontakt os
Direktionen - Teknik og Miljø

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Anette Ravnholt
Direktør for Beskæftigelse, Teknik & Miljø

Tlf.: 9945 5948
Mail: anera@99454545.dk 

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Lukkedage i administrationen

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR-nummer: 29189501

Lukkedage i administrationen

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30

Borgerservice Dronninglund

Torsdag 10.00 - 16.30
Lukket i juli
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback