Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Byråd og udvalg Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område samt på arealanvendelsesområdet

Teknik- og Miljøudvalget i Brønderslev Kommune består af 7 medlemmer.

Læs om Teknik- og Miljøudvalget

§ 13

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område samt på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • administration af planlovgivningen
 • servitutter og deklarationer
 • administration af byggelovgivningen
 • boligregulering
 • beredskabsopgaver, for så vidt der ikke er tale om opgaver, der er henlagt til umiddelbar forvaltning i
 • Nordjyllands Beredskab
 • myndighedsopgaver på vand- og spildevandsforsyningsområdet
 • myndighedsopgaver for varmeforsyning og renovation
 • miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, jordforurening og råstoffer
 • kollektiv trafik
 • hyrevognskørsel og anden offentlig befordring
 • vandløb
 • vejvæsen/belysning
 • by- og landdistriktsudvikling herunder byfornyelse og områdefornyelse
 • projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt under noget anden udvalgs området uanset benyttelsesformål
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område samt drift og vedligeholdelse og anskaffelse af inventar, materiel og lignende vedrørende rekreative områder
 • drift og vedligeholdelse af fritids- og kulturfaciliteter (f.eks. idrætsanlæg, parker, legepladser, skove, naturområder og kolonihaver) samt eventuelle andre bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om lokalplaner og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

Udvalget udarbejder endvidere indstillinger vedrørende:

 • godkendelse og fastsættelse af takster på forsyningsområdet,
 • varetagelse af kommunens ejerinteresser i vand- og spildevandsforsyningsselskaber, herunder fælleskommunale vand- og spildevandsforsyningsselskaber
 • politikker inden for udvalgets område

samt vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område

 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

Medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget

Kontakt

Kontakt os
Direktionen - Teknik og Miljø

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Lene Faber

Vicekommunaldirektør

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback