Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Politikker, strategier og planer Strategier Strategier Sprogstrategi

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge 0-16 år.

Sprogstrategiens formål er:

  • At skabe høj kvalitet i børn og unges sprog- og skriftsproglige udvikling
  • At skabe sammenhæng i indsatser i overgange fra dagtilbud til skole
  • At styrke det tværfaglige samarbejde mellem fagprofessionelle i dagtilbud, skole, sundhedspleje, PPR, kulturskolen og folkebiblioteket
  • At iværksætte tidlige og målrettede indsatser i dagtilbud, der styrker børns sproglige kompetencer, hvilket har afgørende betydning for sprogtilegnelse, den senere læse- og  skrivetilegnelse, og dermed generelt en betydning for læring i skolen og for uddannelses- og livsmuligheder senere i livet
  • At etablere en ensartet og tydelig praksis i forhold til at vurdere og følge sprogudviklingen for det enkelte barn og børnegrupper over tid, ved at dagtilbud og skole anvender sprogvurderingsværktøjet i Rambølls Hjernen&Hjertet

Sprogstrategien tager afsæt i den nyeste forskning om børns sprog- og skriftsprogstilegnelse, Brønderslev Kommunes Sammenhængende børnepolitik, Brønderslev Kommunes Strategi for læsning, Den Styrkede Pædagogiske Læreplan for dagtilbudsområdet samt Fælles Mål for folkeskolen og Dagtilbudsloven.

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog er godkendt af Børne-skoleudvalget i juni 2020.

Kontakt

Kontakt os
Politikker og strategier - Børn og Kultur

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Kristine Mygind Rokkjær

Konsulent

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback