Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Nyheder og postlister Nyheder - Høringer og afgørelser § 8-tilladelse Ny Banegårdsgade 6, 9700 Brønderslev

§ 8-tilladelse Ny Banegårdsgade 6, 9700 Brønderslev

Brønderslev Kommune meddeler den 14. marts 2023 § 8-tilladelse om ændret arealanvendelse af Ny
Banegårdsgade 6, 9700 Brønderslev. Projektområdet omfatter kun kommende sokkelgrunde.

Lovgrundlag
Tilladelsen meddeles i henhold til jordforureningslovens § 8, stk. 1 og 2. Lovhjemlen til vilkår 1-8
meddeles i henhold til jordforureningslovens § 8, stk. 4. Lovhjemlen til at afkræve
dokumentationsrapport meddeles i henhold til jordforureningslovens § 8, stk. 4, nr. 4.
Tilladelsen gives alene med hjemmel i jordforureningsloven. Der er således ikke taget stilling til anden
lovgivning f.eks. Arbejdstilsynets retningslinjer for arbejde i forurenet jord. Der henvises her til
Arbejdstilsynet.

Klage
Afgørelse efter jordforureningslovens § 8 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. jordforureningslovens § 16. 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 12 måneder, efter af afgørelsen er meddelt, jf. jordforureningslovens § 87.

Ansøgning (nyt vindue)

Tilladelse (nyt vindue)

Kontakt

Laura Willumsen 
E-mail: LAUW@99454545.dk 
Telefon: 99454987 

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback