Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Nyheder og postlister Nyheder - Høringer og afgørelser Tillæg spildevandsplan - Engene

Tillæg spildevandsplan - Engene

Tillæg til spildevandsplanen vedr. Engene i Brønderslev

Brønderslev Kommune har den 9. januar 2023 vedtaget et tillæg til ”Spildevandsplan 2011-2014” for Brønderslev Kommune. Tillægget vedrører boligområdet Engene i den sydlige del af Brønderslev.

Forslag til tillæg har været i offentlig høring i 8 uger frem til den 29. november 2022. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden, der har givet anledning til ændringer af forslaget. Fristen for at klage over beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering udløb 1. november 2022. Der er ikke indkommet klager over beslutningen.

Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 4 kan kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan eller tillæg hertil ikke påklages til anden administrativ myndighed. Eventuelt søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal være anlagt inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Tillægget kan ses her:

 

Kontakt
Jes Rose Nielsen
Sagsbehandler - Spildevand og Virksomheder
Natur og Miljø
E-mail: Jes.Rose.Nielsen@99454545.dk 
Telefon: 99455519

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback