Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Nyheder og postlister Nyheder Tilbudsindhentning for etablering og drift af ladestandere i Brønderslev Kommune

Tilbudsindhentning for etablering og drift af ladestandere i Brønderslev Kommune

Byrådet i Brønderslev Kommune har godkendt en strategi for ladestandere i Brønderslev Kommune. Denne tilbudsindhentning vedrører alene ladestandere ved Kommunens egne bygninger iht. Ladestanderbekendtgørelsen

Kommunens ejendomsservice har udført en screening af kommunens egne bygninger med tilhørende parkeringspladser. Antallet af lokationer med over 20 parkeringspladser er 22 stk., hvor der iht. ladestanderbekendtgørelsen skal udføres min. 1 ladestander ( 1 ladepunkt) før 1. januar 2025. (Jf. bilag 3). 

Opsætningen af ladepunkter, der følger af denne tilbudsindhentning, vil udelukkende ske på offentligt tilgængelige lokaliteter.

Senest 1. januar 2025 skal alle ladepunkterne være i drift jf. ladestanderbekendtgørelsen.

Rettelse til afsnit 9.1 i Udbudsbetingelser Brønderslev Kommune:

Afsnit 9.1 rettes til:

Tilbudsfrist
Tilbuddet skal fremsendes til Ole.holdt@99454545.dk og srej@99454545.dk inden den i tidsplanen angivne tilbudsfrist.
Afgivelse af tilbud er ensbetydende med accept af udbudsbetingelser og kontraktvilkår.
Det er vigtigt, at tilbudsgiver besvarer alle punkter i tilbudsbesvarelsen, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag heraf.
Tilbud modtaget på andre måder end til ovenstående mails, vil ikke blive taget med i vurderingen.
Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Besigtigelsestur
Ingen har meldt sig til besigtigelsestur, hvorfor der ikke offentliggøres referat.

Ole Holdt 
Chefkonsulent
Indkøb
BRØNDERSLEV KOMMUNE
E-mail: Ole.Holdt@99454545.dk
Telefon: 9945 4593 

Spørgsmål/svar

Det fremgår ikke tydeligt hvordan overdragelse af hardware og ampere finder sted i forbindelse med endt kontrakt. Det mest almindelige i markedet er at hardware afskrives over en 20 årig trappemodel, da kabler, skabe mv. er fuldt funktionsdygtige i en langt længere periode end kontraktens løbetid. Ved ophør af kontrakt skal ampere overdrages til en evt. ny operatør til gældende dagspris for ampere.

Svar 1:
Umiddelbart tænker vi at denne problemstilling går under punkt 4 i KONTRAKTUDKAST, hvor det beskrives at: 
”…Efter aftaleudløb kan koncessionstager videresælge alt materiel til ny koncessionstager inkl. købte ampere ved forsyningsselskabet…”

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback