Budget 2021 og budgetoverslag 2022-2024 for Brønderslev Kommune

Læs om budget 2021

Se det samlede budget

Budget med øget velfærd og investeringer i fremtiden.

Byrådet har i mange år arbejdet på at få Brønderslev Kommunes økonomi i en fornuftig balance, således vi ikke skal starte hvert budgetår med at foretage store besparelser. Det er lykkedes rigtig fint.

Derudover har vi i år fået en rigtig positiv effekt af udligningsreformen oven i. Så alt i alt har udgangssituationen for budget 2021 har været den bedste i min tid som borgmester.

Derfor er jeg rigtig glad for, at alle 27 medlemmer af Brønderslev Byråd står bag et budget for 2021, der har givet os mulighed for øget velfærd og for at investere i fremtiden.

På velfærdssiden vil jeg især fremhæve, at vi har givet ældreområdet og daginstitutionsområdet markante løft, ligesom taksterne til SFO bliver mindre. Derudover har staten også givet midler til løft på skoleområdet til 2-lærerordning og yderligere løft på daginstitutionsområdet.

Den største usikkerhedsfaktor i 2021 budgettet er, hvordan Corona/Covid-19-situationen udvikler sig. Derfor har vi afsat alle de midler, som vi har fået af staten til at understøtte beskæftigelsesområdet, og yderligere har vi afsat puljemidler til at understøtte de nødlidende foreninger indenfor fritids- og kulturområdet.

Udfordringen i budgettet er fortsat de udsatte børn, unge og voksne. Her har vi valgt at tilføre de midler, som områderne har vurderet som nødvendige for at holde det niveau, som vi har aktuelt i 2020. Men vi ved jo alle, at vi ligger højt på disse områder, derfor har vi indføjet en hensigtserklæring om, at vi skal nå det gennemsnitlige niveau for Nordjylland i løbet af de næste 4 år.

På investeringssiden vil jeg især nævne, at vi fortsætter det store skolerenoveringsprojekt, at vi gør klar til at udvide kapaciteten på daginstitutionsområdet i takt med, at børnetallet heldigvis stiger, at vi fortsætter opgraderingen af vores veje, at der er afsat midler til udbygning af halkapaciteten i Hjallerup og Brønderslev, at vi investerer i at anvende moderne digitale kommunikationsformer på ældreområdet.

Sluttelig vil jeg rette en tak til mine byrådskollegaer for konstruktive forhandlinger. Det er skønt, at vi kan være med til at øge kommunens velfærd så markant.

Mikael Klitgaard
Borgmester

 

Kontakt

Direktør
Tlf.: 99455140

Adobe Reader

Hent programmet Adobe Reader
Problemer med at åbne PDF filer?
Hent nyeste Adobe Reader gratis!

Opdateret 8. oktober 2020
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach