Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Når I går fra hinanden, er det vigtigt, at I bliver enige om, hvem af jer, barnet skal bo hos

Hvis I er skilt og har fælles forældremyndighed, er det dig og barnets anden forælder, som indbyrdes aftaler, hvem af jer barnet skal have bopæl hos. I behøver ikke at involvere Statsforvaltningen i aftalen.

Barnet kan kun have bopæl et sted. Det vil sige, at barnet altid har en bopælsforælder og en samværsforælder. Det gælder også, selvom I har en deleordning, hvor barnet reelt bor lige meget hos jer begge to. Det er hos bopælsforælderen, at barnet har sin folkeregisteradresse.

Når I har fælles forældremyndighed, er det bopælsforælderen, som bestemmer, hvor i landet, barnet skal bo. Hvis barnet skal flytte til udlandet, Grønland eller Færøerne, skal I dog være enige om det.

Hvis en af jer har den fulde forældremyndighed over barnet, er det denne forælder, der bestemmer, hvor barnet skal bo rent geografisk. Det gælder både i Danmark og i udlandet.

Selvom det er jer som forældre, der bestemmer, hvor barnet skal bo, er det en god ide at snakke med jeres barn. Det er vigtigt for børn, at de oplever at deres forældre lytter til dem.

Hvis forældrene ikke kan blive enige om, hvor barnet skal have bopælsadresse, kan Statsforvaltningen hjælpe forældrene med at lave en aftale. Hvis forældrene stadig ikke kan blive enige, kan de bede Statsforvaltningen om at sende sagen i retten. Det er kun retten, der kan træffe afgørelse om barnets bopæl. I en retssag vil barnet i nogle tilfælde blive hørt, inden der træffes en afgørelse.

Hvis I har fælles forældremyndighed, men ikke kan blive enige om, hvem barnet skal have bopæl hos, skal I kontakte Statsforvaltningen. Statsforvaltningen kan hjælpe jer med forældresamarbejdet og med at lave aftaler, som fungerer godt for jeres barn.

Hvis I ønsker hjælp fra Statsforvaltningen, skal I udfylde og indsende "Kontaktskema om forældremyndighed, bopæl og samvær". I skemaet kan I beskrive, hvad I har brug for hjælp til.

Når Statsforvaltningen modtager jeres henvendelse, vurderer vi, hvordan vi bedst kan hjælpe jer. I langt de fleste tilfælde vil I blive indkaldt til et møde, hvor I kan få vejledning, børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling, så I selv kan finde gode løsninger for jeres barn. I første omgang forsøger vi at hjælpe jer til at blive enige om en løsning. Det er altid bedst for jeres barn, hvis I finder en løsning, I kan samarbejde om.

Hvis det ikke lykkes for jer at blive enige om, hvem der skal have forældremyndigheden, eller hvor barnet skal bo, kan I bede Statsforvaltningen om at sende sagen videre til retten. Hvis I vil gå videre med sagen, skal I – senest fire uger efter – bede Statsforvaltningen om at sende sagen videre til retten, og så vil retten afgøre, hvem jeres barn skal bo sammen med. Statsforvaltningen kan altså ikke afgøre sager om barnets bopæl.

Statsforvaltningen kan dog i helt særlige tilfælde beslutte, hvor barnet skal bo, indtil retten har truffet en afgørelse. Hvis én af jer har den fulde forældremyndighed over barnet – eneforældremyndighed – er det den forælder, der alene bestemmer, hvem barnet skal bo sammen med.

Hvis I ikke er enige i spørgsmål om forældremyndighed, bopæl eller samvær, skal du udfylde dette kontaktskema til Statsforvaltningen.

Hvis du skal flytte, har du pligt til at fortælle den anden forælder om flytningen. Det skal du gøre senest seks uger, før du flytter, og du skal kunne bevise, at du har varslet flytningen i tide.

Varslingspligten gælder uanset hvad. Både hvis du bor sammen med jeres barn, hvis du ikke bor sammen med jeres barn. Den gælder også, selvom du hverken deler eller har den fulde forældremyndighed over jeres barn.

Hvis den af jer, som skal flytte, ikke fortæller den anden forælder om flytningen i tide, kan det få betydning i en eventuel senere sag, hvor fx retten skal tage stilling til, hvem af jer barnet skal bo sammen med.

På siden Flytning i Danmark i afsnittet Børn og flytning, kan du læse, hvordan du anmelder flytning for dit barn.

Når I har fælles forældremyndighed, skal I være enige, hvis jeres barn og den af jer, som barnet bor sammen med og har folkeregisteradresse hos, skal flytte til udlandet. Den forælder, som barnet bor sammen med, har altså ikke mere at skulle have sagt end den anden forælder.

Når en forælder har den fulde forældremyndighed over barnet, bestemmer denne forælder alene, hvor barnet skal bo rent geografisk. Det gælder både i Danmark og i udlandet.

Ved flytning til udlandet er det vigtigt at huske på, at jeres barn har ret til begge sine forældre, og I har ansvaret for, at jeres barn har en tæt og jævnlig kontakt til jer begge to.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse om bopæl, skal du klage til Ankestyrelsens Familieretsafdeling. I første omgang skal du sende klagen til Statsforvaltningen. Herefter sender Statsforvaltningen din klage og alle sagens papirer videre til Ankestyrelsens Familieretsafdeling.

I nogle tilfælde kan Statsforvaltningen genoptage behandlingen af en sag, hvis den modtager en klage. Det gælder for eksempel, hvis klagen indeholder væsentlige, nye oplysninger.

Opdateret 3. januar 2019
Skrevet af Statsforvaltningen
Ansvarlig redaktør: Sanne Riger