Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur, miljø og klima Forurening og spildevand Afbrænding og fyring

Røg forurener luften med skadelige partikler. Hvis du fyrer rigtigt, kan du mindske forureningen

Hvis du bor i byzonen eller i et sommerhusområde, må du ikke brænde dit haveaffald af. Du skal i stedet kompostere det eller aflevere det til kommunen. 

Private brændeovne forurener luften med skadelige partikler, der kan forårsage luftvejssygdomme og kræft.  Du er som brændeovnsejer ansvarlig for at fyre så miljørigtigt som muligt.

Det er ikke tilladt at bruge imprægneret eller industrielt behandlet træ som brænde i brændeovne, da det udvikler giftige dampe. Affaldstræ skal afleveres på den kommunale genbrugsplads. 

 

Kontaktoplysninger 
Tine Eis 
Sagsbehandler - Virksomheder
Tlf.: 99455420 

Læs mere om afbrænding og fyring

Hvis du bor i byzonen eller i et sommerhusområde, må du ikke brænde dit haveaffald af. Du skal i stedet kompostere det eller aflevere det til kommunen. 

I Brønderslev Kommunes landzoner er det tilladt at brænde haveaffald af fra 1. december til 1. marts. Du skal dog altid være opmærksom på vindretningen, for bålet må ikke genere dine naboer. 

Du kan se, hvor der er byzone og landzone via nedenstående kort. Når kortet åbnes, klik på Lokalplaner, sæt et flueben i Zonekort og søg din adresse via kikkerten i øverste værktøjslinje.   

På særligt indrettede pladser er det tilladt at lave bål af rent og tørt træ. Sankt Hans aften, den 23. juni, må bålet også indeholde haveaffald.  

Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside om, hvordan du tænder et godt bål, hvor det er tilladt, og hvordan du gør det sikkert.  

Private brændeovne forurener luften med skadelige partikler, der kan forårsage luftvejssygdomme og kræft. Hvor meget den enkelte brændeovn forurener kommer an på både brænde, fyringsmetoder og ovn. Du er som brændeovnsejer ansvarlig for at fyre så miljørigtigt som muligt. Luftforurening skyldes ofte ufuldstændig forbrænding og viser sig ved, at røgen bliver mørk og lugter grimt. Det sker, hvis du brænder affald, vådt træ eller ved for lav varme. 

Ved at følge nogle få gode råd, kan du fyre mere miljørigtigt: 

  • Brug rent og tørt træ 
  • Sørg for rigelig luft 
  • Fyr lidt ad gangen 

Er du i tvivl, om du fyrer rigtigt, kan du spørge din skorstensfejer om råd. 

Hvis du er generet af andres røg, kan du læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om mulighederne for at gøre noget ved problemet. 

Det er ikke tilladt at anvende al affaldstræ som brænde i brændeovne. Du må f.eks. ikke bruge imprægneret eller industrielt behandlet træ, da det udvikler giftige dampe. Affaldstræ skal afleveres på den kommunale genbrugsplads. 

 

Kontakt

Kontakt os
Natur og Miljø - Virksomheder

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk 

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback