Skip til hoved indholdet

Borgerrådgivning

    Hjem Om kommunen Borgerrådgivning

Har du svært ved at finde rundt i regler, forstå en afgørelse eller er du usikker på hvordan du kommer videre i en sag?

Nu kan du få hjælp af borgerrådgiveren i Brønderslev Kommune som hedder Jane Jakobsen. Jane har mange års erfaring med kommunale lovgivning og forvaltningsret.

Du skal bestille tid hos borgerrådgiveren på tlf. 2051 3769 eller på mail: JAJA@99454545.dk

Borgerrådgivningen er ferielukket uge 33-34-35 (12.08.2024 til 01.09.2024)

Læs om borgerrådgivning

Formålet med en borgerrådgiver er at styrke dialogen mellem borgere og kommunen og at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed.

Borgerrådgiveren skal desuden medvirke til, at klager bruges konstruktivt til læring og forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Borgerrådgiveren er ansat af Byrådet for at være uafhængig af den kommunale organisation.

Alle kan få hjælp af borgerrådgiveren - både borgere, virksomheder og foreninger.

Hjælpen er gratis.

  • Behandle klager over konkrete afgørelser (tage stilling til, om afgørelsen er rigtig eller forkert).
  • Behandle klager over politiske beslutninger – f.eks. kommunens serviceniveau.
  • Behandle klager som behandles af andre administrative klageinstanser – f.eks. Ankestyrelsen, Nævnenes Hus eller Familieretshuset.
  • Behandle forhold, som ikke vedrører Brønderslev Kommune. Det kan f.eks. være privatretlige forhold eller forhold, som vedrører andre myndigheder (SKAT, Familieretshuset, Udbetaling Danmark, Regionen mv.).
  • Behandle forhold omkring ansættelse og personale i kommunen.

Hvis du vil have et personligt møde med borgerrådgiveren, skal du kontakte borgerrådgiveren og aftale en tid.

Du kan aftalen en tid på telefon: 2051 3769 eller på mail: JAJA@99454545.dk

Du finder borgerrådgiveren på rådhuset i Brønderslev, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.

Telefontider:
Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-13.00

Træffetider:
Mandag: 9.00-15.00
Onsdag: 9.00-15.00

Hvis du ønsker at træffe mig personligt, så kontakt mig først på mail eller telefon.

Dialogen mellem dig og forvaltningen skal være udtømt, før du tager kontakt til til borgerrådgiveren. Derfor skal du i første omgang henvende dig dér, hvor din sag behandles for at få problemet løst.

Får du ikke svar, eller er du utilfreds med det svar, du får, kan du tage kontakt til borgerrådgiveren.

Du opfordres til at bruge borgerrådgiverens digitale blanket som kan udfyldes og indsendes med og uden MitID. På den måde kommer borgerrådgiveren hurtigere i gang med at se på din sag.

Du er også velkommen til at henvende dig på mail eller telefon.

Hvis du tager kontakt til borgerrådgiveren for en anden, skal du have en fuldmagt fra personen. Du er velkommen til at sende skemaet med det samme, men i nogle tilfælde kan sagen først behandles, når den underskrevne fuldmagt fra fuldmagtsgiver er modtaget.

Hvis du vil give fuldmagt til en anden, opfordres du til at bruge Borgerrådgiverens digitale fuldmagtsblanket, som kan udfyldes og indsendes med og uden MitID.

I forbindelse med behandling af din sag, kan borgerrådgiveren have behov for at du har givet samtykke til indhentning og/eller videregivelse af personoplysninger.

Det er dig som borger eller virksomhed, som henvender sig til borgerrådgiveren og det er helt frivilligt hvor meget du ønsker at fortælle til borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren vil måske spørge dig om nogle ting for at kunne hjælpe dig videre, men du bestemmer selv om du vil svare.

Hvis du vil give samtykke, opfordres du til at bruge borgerrådgiverens digitale samtykkeblanket, som kan udfyldes og indsendes med og uden MitID.

Borgerrådgiveren må ikke dele oplysningerne med andre med mindre det er aftalt med dig.

Vedrørende samarbejdsaftale om borgerrådgiverfunktion bør der udarbejdes en nærmere afgrænsning af borgerrådgiver funktionens op­gaver og kompetencer. Den nærmere afgrænsning foreslås fastsat i en vedtægt for borgerrådgiverfunktionen.

Efter lov om kommunernes styrelse§ 65 e, stk. 4 kan en borgerrådgiver kun varetage opgaver vedrørende vejledning og rådgivning af borgere og vedrø­rende tilsyn med kommunens administration.

At borgerrådgiveren kun kan varetage disse opgaver, er ikke ensbetydende med, at borgerrådgiveren nød­vendigvis skal varetage alle opgaver eller prioritere alle opgaver lige højt. Der er således mulighed for at foretage en nærmere afgrænsning af opgaverne for eksempel i en vedtægt for borgerrådgiverfunktionen.

Borgerrådgiveren vil blive markedsført på kommunens hjemmeside, hvor bor­gerrådgiveren vil have en selvstændig fane, hvor borgerrådgiveren præsente­res, ligesom der vil blive oplyst om, hvordan man kommer i kontakt med bor­gerrådgiveren, hvilke dage borgerrådgiveren befinder sig i kommunen og hvil­ke forhold borgerrådgiveren kan bistå med m.v. Borgerrådgiverens vedtægt vil ligeledes være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Borgerrådgiveren vil som udgangspunkt være i Brønderslev Kommune hver mandag og onsdag. Borgerrådgiveren har kontor på rådhuset i Brønderslev.

Retsgrundlag
Lov om kommunernes styrelse § 65 e.
Budgetmæssige konsekvenser
Udgiften forventes dækket af bevilling fra Bolig- og Planstyrelsen.

Læs også...

Borgerrådgiverens årsberetning 2023

Borgerrådgiverens årsberetning 2022

Kontakt

Kontakt os
Borgerrådgivning

Jane Jakobsen
Borgerrådgiver

Tlf.: 2051 3769
JAJA@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)

Åbningstider
Mandag 9.00 - 15.00
Onsdag 9.00 - 15.00

Telefontider
Mandag - onsdag 8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 13.00

Lukkedage i administrationen

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR-nummer: 29189501

Lukkedage i administrationen

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30

Borgerservice Dronninglund

Torsdag 10.00 - 16.30
Lukket i juli
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback