Skip til hoved indholdet

Befolkningsprognoser danner udgangspunkt for kommunens planlægning med hensyn til eksempelvis daginstitutioner, folkeskoler og ældreomsorg, idet disse områder er særligt afhængige af befolkningsgrundlaget
 
Kontakt

Steven Hansen
Planlægger
Tlf.: 99454618
Steven.Hansen@99454545.dk

Læs mere om befolkningsprognoser

Prognosen er opbygget på en kombination af lokal og landsdækkende statistik for de seneste 2 år. Den fremtidige befolkningsudvikling beregnes i princippet på baggrund af forventede antal fødsler og dødsfald samt til- og fraflytning.

 

Det er væsentligt at påpege, at en befolkningsprognose er en beregning af befolkningsgrundlaget i en årrække ud i fremtiden ud fra en række givne forudsætninger. Befolkningsprognosen viser derfor den fremtidige befolkningsudvikling, såfremt disse forudsætninger holder stik i hele prognoseperioden.

Prognosens forudsætninger består bl.a. af fødedygtigheden, dødeligheden, aldersfordeling, flytte-mønster og det forventede boligbyggeri Brønderslev Kommune samt indflytningsrater for forskellige boligtyper.

 

Resultaternes anvendes og fortolkes i Brønderslev Kommunes planlægning herunder planstrategi, kommuneplanlægning og planlægning på børne-, unge- og ældreområdet.

Her kan du finde den seneste befolkningsprognosen for 2022-2034. Kontakt os for en webtilgængelig udgave. 

Kontakt

Kontakt os
Plan og Byg - Planlægning

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Den Digitale Hotline

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

 

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback