Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Natur, miljø og klima Natur Skove

Skovene i Brønderslev Kommune skal være sunde og stabile

Brønderslev Kommunes skove dækker et areal på 120 ha fordelt på 15 forskellige skove. Der er offentligt adgang til alle de kommunale skove. I kommunen ligger også flere private skove, hvor du kan have adgang. Jagten udlejes i 4 af de kommunale skove. Brønderslev Kommunes skove drives efter en skovpolitik, hvor skovenes sundhed og stabilitet er i fokus.

Kontakt

Michael Harder
Teamleder • Park og Naturpleje
99455503
miha@99454545.dk

Læs mere om skove

Brønderslev Kommune har 15 forskellige skove, som dækker et areal på 120 ha. Kommunens største skov er Søheden Plantage på 42 ha, som er en del af det smukke, fredede naturområde Søheden Skov. Der er offentligt adgang til alle de kommunale skove I kommunen ligger også flere private skove, hvor du kan have adgang.

Læs mere om Brønderslev Kommunes skove herunder:

I offentlige skove må du færdes hele døgnet på og udenfor veje og stier. På cykel må du kun færdes på veje og stier. Du må tage ophold, hvis der er mere end 50 meter til nærmeste beboelses- og/eller driftsbygning. Din adgang kan være begrænset ved jagt og i tilfælde af intensivt skovningsarbejde.
Du må færdes til hest i offentlige skove:

 • På veje og stier, hvor der er skiltet med ”ridning tilladt”
 • På veje er belagt med asfalt, sten eller grus, som er bredere end 2,5 meter – du må dog ikke ride i galop
 • I skovbunden, dog ikke i områder med nyplantet bevoksning eller på gravhøje og andre fortidsminder

Al færden til hest skal med fordel ske i rabatten i siden af vejen, da ridning medfører et stort slid på veje og stier. 

I private skove må du færdes til fods eller på cykel på veje og stier mellem kl. 6.00 og solnedgang. Du må tage ophold, hvis der er mere end 150 meter til nærmeste beboelses- og/eller driftsbygning. Du har ikke adgang til private skove, hvis de er under 5 ha og lukket ved skiltning.
I private skove må du kun ride på private fællesveje, som fører igennem skoven. Ejer kan dog helt eller delvist begrænse din adgang ved skiltning. I nogle private skove kan du få adgang ved at købe et ridekort.

Du skal holde hunde i snor i både offentlige og private skove. Du kan dog tage hund med i kommunens hundeskove, hvor du kan føre hunden uden snor. Læs mere kommunens hundeskove på siden Hundeskove.

Brønderslev Kommune udlejer jagten i 4 af kommunens skove. Læs mere om reglerne for jagt og se hvilke skove, der er tale om, på kommunens side om Jagt og fiskeri.

Brønderslev Kommune arbejder med en skovpolitik, hvor skovenes sundhed og stabilitet er i fokus, da skovene har stor værdi for beskyttelse af grundvandet og biodiversiteten.
Skovene skal udfolde sig skiftende med årstiderne og give smukke naturoplevelser for alle besøgende.
Skovene skal dyrkes med metoder og træarter, som ikke er i strid med øvrige hensyn.

Læs mere om kommunes skovpolitik herunder:

 

Skovene i Brønderslev Kommune drives efter kommunens skovpolitik på en bæredygtig måde, hvor der tages hensyn til natur og publikum.
Kommunen arbejder på at omlægge plantager af nåleskove til naturlig løvskov med en blanding af hjemmehørende arter.
I overgangen til naturlig, urørt løvskov kan der produceres gavntræ af høj kvalitet.
Skovdriften overvåges af certificeringsorganisationerne FSC og PEFC.

 

Brønderslev Kommune har udarbejdet driftsplaner for alle kommunens skove, som du kan finde i listen herunder

Planerne kan pt rekvireres ved henvendelse, og planerne vil løbende blive gjort webtilgængelige med links her:

 • Driftsplan for Brønderslev Kommunes skove (nyt vindue)
 • Samlet areal og vedmassesammendrag
 • Samlet bevoksningsliste
 • Bilag og kort for Serritslev Plantage
 • Bilag og kort for Grindsted Plantage
 • Bilag og kort for Hulknøse Plantage
 • Bilag og kort for Søheden Plantage
 • Bilag og kort for Kristianshåbsvej
 • Bilag og kort for Erik Ruds Vej
 • Bilag og kort for Flauenskjold Byskov
 • Bilag og kort for Dorf Byskov
 • Bilag og kort for Bymosen
 • Bilag og kort for Anlægget i Agersted
 • Bilag og kort for Frederikshave
 • Bilag og kort for Hegelyskoven
 • Bilag og kort for Rævdal Skov
 • Bilag og kort for Gerå Skov
 • Bilag og kort for Melholt Plantage
 • Bilag og kort for Søheden Skov

 

læs også om

Kontakt

Kontakt os
Vej og Park

Spejlborgvej 9
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4636
Mail: raadhus@99454545.dk 

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback