Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Handicap og psykiatri Hjælpemidler Støtte til køb af bil

Du kan ansøge om støtte til køb af bil eller hjælp til særlig indretning, hvis du er voksen eller er forælder til/værge for et barn, der har en væsentlig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Støtten indeholder hjælp til køb af almindelig personbil eller kassebil og hjælp til særlig indretning, fx automatgear, rat betjent speeder og bremse.

Formålet med støtten er, at du eller dit barn får opfyldt et dagligt kørselsbehov, og bilen er nødvendig for, at du kan være i arbejde, tage en uddannelse og/eller du eller dit barn ikke kan fungere i dagligdagen uden brug af bil.

Læs om støtte til køb af bil

Du eller dit barn kan få støtte til bil, hvis du har et betydeligt kørselsbehov, som ikke kan løses på anden vis med fx offentlig transport, Flextrafik, Handicapkørsel, Sygesikringskørsel eller el-køretøj.

Du kan fx være kørestolsbruger eller du går med hjælpemidler og din gangdistance er nedsat til få meter. Dit kørselsbehov er meget omfattende og nødvendigt, fx til arbejde, uddannelse og daglig kørsel til gøremål, fx indkøb og sociale arrangementer.

Du kan søge om særlig indretning, uanset om der er bevilget støtte til køb af bil. Du kan have påtegninger i dit kørekort, fx automatgear eller indretningen kan være nødvendig pga. dine helbredsforhold eller det letter din placering i bilen, fx et drejesæde.

Ønsker du at ansøge om støtte til køb af bil, kan du benytte dig af den digitale selvbetjeningsløsning eller du kan kontakte Visitationen.

Når du ansøger om støtte til bil, kommer vi på hjemmebesøg for at gennemgå din situation. Du får tilsendt en kørselsdagbog, som du skal udfylde, og i nogle tilfælde beder vi dig deltage i en gangtest.

Hvis du får støtte til bil, modtager du en bevilling med en beskrivelse af, hvad du får tilskud til sammen med lånets størrelse.

Du kan få bevilliget et rentefrit lån op til 201.000 kr. (2022-sats). Du kan ansøge om udvidet støtte til lån, hvis du har behov for en større bil, fx en kassebil.
Hvis du får bevilget særlig indretning fremgår det af din bevilling.

Tilskuddet til automatgear udgør den faktiske udgift til automatgearet, dog højst op til 27.820 kr. (2022-sats)

Du får senest svar indenfor 6 måneder.

Hvis du får bevilget støtte, kan du selv vælge, hvilken bilforhandler du vil benytte og hvilken bil du ønsker at købe, så længe bilen opfylder dit behov.

Begge valgmuligheder medfører, at du selv skal betale, hvis der er udgifter ud over det beløb, som vi har bevilget.

Du har udgifter til billån og alle driftsudgifter, som er forbundet med at have bil, fx forsikringer, brændstof, almindelig vedligeholdelse og reparationer.

Du kan ansøge om hjælp til reparation af særlige indretninger.

Du kan vælge at indfri lånet til en bil, før de 8 år er udløbet. I det tilfælde skal du betale hele restgælden tilbage.

Kontakt Visitationen, så vi kan rådgive og vejlede dig.

Hvis du flytter til en anden kommune, kan du tage bilen med dig.

Flytter du derimod til udlandet, ophører bevillingen, og du skal indfri hele restgælden. 

For at benytte parkeringspladser, der er reserveret til bilister med handicap, skal du have et handicapparkeringskort liggende synligt i forruden. Du kan læse og ansøge om parkeringskort hos Danske Handicaporganisationer:

•    Parkeringskort (nyt vindue)

Hvis du vil vide mere, kan du læse om det på borger.dk

Du kan også læse om satserne på Social-og Ældreministeriets hjemmeside.

Kontakt

Kontakt os
Visitationen - Ældre og Hjælpemidler

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 9945 4420

Skriv sikkert til os (MitID)

Telefontider
Mandag - torsdag
Kl. 8.00 - 9.00 og 10.00 - 14.00
Fredag
Kl. 8.00 - 9.00 og 10.00 - 13.30

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback