Skip til hoved indholdet

KlimaKlar kommune

    Hjem Demokrati KlimaKlar kommune

I Brønderslev Kommune har vi ligesom de øvrige kommuner i Danmark forpligtet os til at reducere CO2-udledningerne fra vores lokalsamfund med 70% inden 2030 samt leve CO2-neutralt og klimarobust sammen allerede i 2050

Det er en del af den internationale Paris-aftale, der skal begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader. Her i kommunen kalder vi indsatsen for “KlimaKlar” - og vi kan kun nå de ambitiøse mål, hvis vi alle arbejder sammen.

Men planen realiserer ikke sig selv! Derfor ser vi nu ind i en tid, hvor vi sammen skal få løftet alle ambitionerne i planen og gå i gang med at realisere de mange klimatiltag. Det er ikke nemt – men vi er vores ansvar bevidst: Vi tager hul på opgaven og gør vores bedste – sammen med jer. Løbende i processen vil der være borgermøder, debatter og høringsfaser mv. Vi håber, at I alle vil deltage aktivt til gavn for klimaet og de næste generationer.

Læs om KlimaKlar

Området ENERGI repræsenterer den CO2, vi udleder, når vi fx opvarmer vores huse eller tænder vores fjernsyn. I Danmark er vi generelt nået langt i vores produktion af vedvarende grøn energi fra bl.a. sol og vind. Derfor kommer kun 8% af den samlede CO2-udledning i Brønderslev Kommune herfra. Men vi ved, at vi skal bruge mere energi i fremtiden. Derfor skal vi fortsætte den positive udvikling for at skabe tilstrækkelig grøn elektricitet til bl.a. vores biler og produktionen i vores virksomheder.

Anvendelsen af Naturgas står for den største udledning med hele 86 % på Energi-området, men også brugen af brændselsolie til oliefyr spiller en væsentlig rolle i regnestykket. Med regeringens mål om total udfasning af Naturgas og Oliefyr i 2030 er reduktionen på 70% af CO2-udledningen inden for Energi-området egentlig allerede planlagt. Men med store udfordringer på de øvrige udledningsområder gør vi klogt i at gå endnu længere.

Men hvordan gør vi? Det skal vi finde ud ad sammen. Effektivisering af vores energiforbrug er et ansvar vi alle skal tage på os. Hvordan bruger vi mindre energi til opvarmning, belysning og vores digitale vaner? Skal vi udvikle digital energistyring? Slukke for varmen og tage tykke sweatre på?

Hvis vi skal blive KlimaKlar til 2030 skal vi finde nye løsninger, nye veje til reducering af CO2. Og vi skal finde dem sammen.

Området TRANSPORT repræsenterer den CO2, vi udleder fra vores biler, varebiler, busser, tog, fly og skibe. Modsat de øvrige områder ser vi her en stigning i udledningen af CO2. Årsagen skal findes i et øget antal biler og øget flytrafik. I Brønderslev Kommune udgør TRANSPORT 17 % af den samlet CO2-udledning, hvor 2/3 kommer fra biler, varebiler og lastbiler.

De seneste år er brugen af el-biler vokset markant. Alene i 2021 steg salget af el-biler med 75 % i forhold til 2020. Med flere el-biler følger også et større behov for ladestandere. Både Brønderslev Kommune og mange private virksomheder er allerede i gang med etableringen af ladestandere. Vi har vedtaget en El-ladestander strategi, der sikrer, at du kan lade din el-bil her i kommunen.

Men på trods af et øget fokus på brugen af el-biler og emissionsfri kørsel i den kollektive trafik, så er der en udfordring med at opnået en reduktion på 70% på Transportområdet inden 2030. Derfor kræver det ekstra indsats at nå i mål. Inden 2050 skal vi være i 0 og sammen leve i et CO2 neutralt samfund.

Men hvordan gør vi? Det skal vi finde ud af sammen. Kan vi erstatte ture i bilen med cyklen? Eller quitte flyveturen sydpå og i stedet tage et højhastighedstog? Skal pakker leveres med drone og ikke lastbil? Kan vi købe flere danske varer og dermed spare på transporten? Måske kan vi også tænke i flere hjemmearbejdsdage?

Hvis vi skal blive KlimaKlar til 2030, skal vi finde klimavenlig flytransport, skibstrafik, men også en større udvikling inden for lastbiltransport. Det kræver nye løsninger og nye veje. Og vi skal skabe dem sammen.

Området AREALER og LANDBRUG repræsenterer den CO2, vi udleder fra lavbundsjorde og driften af landbrug. Når vi producerer fødevarer som kød, mælk, kartofler og korn, efterlader vi et klimaaftryk, som vi sammen skal forsøge at nedbringe.

Brønderslev Kommune er en stor landbrugskommune og den kommune med det 3. største areal af lavbundsjorde i hele DK. Derfor har vi også store udledninger fra denne kategori. Det kan vi ikke helt undgå. Men vi kan reducere den samlede påvirkning ved også at optage og genanvende CO2’en. Fx optager træer CO2, når de vokser, og gyllen fra køer og grise kan bruges til opvarmning af huse ved at omdanne til biogas.

Nye teknologier er også på vej, så vi i fremtiden kan fange CO2’en og bruge den i Power-to-X. Dermed kan vi producere klimavenlige brændsler til lastbiler og skibe eller omdanne til biokul. Når vi lægger biokul tilbage på marken, får vi øget jordkvalitet.

I Brønderslev Kommune er CO2-reduktionen fra arealer og landbrug vores største udfordring – og forpligtigelse. Det er en stor opgave og sammen skal vi finde ud af, hvordan vi løser den. Ikke mindst fordi vi inden 2050 sammen skal leve i et CO2-neutralt samfund.

Men hvordan gør vi? Skal vi have en kødfri dag på kontoret og spise mere økologisk? Mærke klimavenlige fødevarer i butikkerne? Omdanne vores landskab til vådområder, søer og skove – til glæde for det gode fritidsliv, biodiversiteten og turisterne? Og i stedet dyrke vores mad i effektive højhuse?

Hvis vi skal blive KlimaKlar til 2030, skal vi handle nu. Det kræver nye løsninger og nye veje. Og vi skal skabe dem sammen.

Vores klima bliver mere ekstremt og de klimaforandringer vi står overfor – både på den korte og den lange bane - skal vi tilpasse os, så vi er klar når (bl.a.)

  • Regnskyllene bliver kraftigere og hyppigere
  • Havvandet stiger
  • Og når tørken rammer.

Ved kraftigere skybrud kommer der tryk på kloakeringen i kommunens byer. Det resulterer i at vandet finder andre veje. Gennem kortlægning kan vi se, at regnvandet i byerne ofte finder vej udenom husene - og med en ny kloakering, der ikke hænger sammen med afløbene i vores huse, er det slut med oversvømmelser i vores kældre.

Vi vil se flere lavtliggende arealer i landskabet stå under vand. Dyrkningen af landbrugsarealerne har altid været afhængig af gode afvandingsforhold. Derfor rettede man vandløbene ud. Men vi ved i dag, at vores vandløb har dårlige forhold - og en øget vandstand vil belaste vandløbene yderligere. Det skaber store udfordringer for vores landbrug. 
 
Vi ved at klimaet fortsat vil ændre sig og at vi skal være klar… klimaklar  og -robuste til at møde hyppigere ekstremt vejr. Men hvordan gør vi? Kan vi opsamle regnvand fra vores tage og anvende det til vanding i vores haver? Kan vi anlægge flere grønne og blå rekreative arealer i kommunens byer? Kan vi omlægge den lavtliggende landbrugsjord til natur? Eller kan vi dyrke andre typer af fødevarer, som kan tåle oversvømmelse? 
 
Hvis vi skal blive KlimaKlar - OG ROBUSTE til 2050, skal vi være opmærksomme og handle mens tid er. Det kræver nye løsninger og nye veje. Og vi skal skabe dem sammen.

KlimaKlar nyheder

224.000 kr. fra Realdania til Brønderslev Kommune til nyt klimaprojekt – Plan 22+

Knap er DK2020-planen vedtaget, før det første projekt søsættes ”Lav bund og høje ambitioner i Brønderslev Kommune”, hvor der sættes fokus på lavbundsarealer.

29. juni 2023

Brønderslev Kommune er blevet KlimaKlar

Et enigt Byråd har vedtaget den klimaplan, som skal hjælpe kommunen med at nedbringe CO2-forbruget med 70% frem mod 2030 sammen med alle de andre kommuner, regioner og staten

27. juni 2023

KlimaKlar kommune

I Brønderslev Kommune har vi ligesom de øvrige kommuner i Danmark forpligtet os til at reducere CO2-udledningerne fra vores lokalsamfund med 70% inden 2030

29. oktober 2022

Kontakt

Kontakt os
KlimaKlar Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

raadhus@99454545.dk 

Lukkedage i administrationen

Line Søndergaard Schulz

Planlægger

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR-nummer: 29189501

Lukkedage i administrationen

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30

Borgerservice Dronninglund

Torsdag 10.00 - 16.30
Lukket i juli
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback